23 apr - 13:49 Haaksbergen - aangepast om 13:49

97% huurders Domijn krijgt minimale huurverhoging: 1,6% (inflatie)

Sociale huurwoningen blijven betaalbaar voor mensen met een laag inkomen.

ENSCHEDE – Om woningen betaalbaar te houden, past Domijn voor 97% van haar huurders met een sociaal huurcontract de huur dit jaar alleen aan met inflatie. De woningcorporatie verhoogt de huren daarmee fors minder dan het kabinet mogelijk maakt. Huurders die een hoger inkomen hebben, maar in verhouding wel in een goedkope woning wonen, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiermee wil de corporatie ‘scheefwonen’ tegengaan. 

 Moeite om rond te komen
“We horen steeds vaker dat huurders echt de eindjes aan elkaar moeten knopen om elke maand weer rond te komen, met de al maar stijgende lasten. Daarom verhogen we de huren van het overgrote deel van onze huurders alleen met het inflatiepercentage van 1,6 %. Daarmee zitten we fors lager dan de richtlijn van het kabinet van 4,1%,“ zegt Wilma van Ingen, directeur-bestuurder.

“We vinden het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor onze huurders in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Losser. Nu en in de toekomst. Als corporatie maken we geen winst, we stoppen bijna al ons geld in woningen en wijken. Doordat we steeds weer kijken waar we kunnen bezuinigen én strak sturen op de kosten staat Domijn er gezond voor. Dit maakt het voor ons mogelijk onze huurders ook dit jaar grotendeels te ontzien met deze minimale huurverhoging.” vervolgt Wilma.

Huurverhoging
Alle huurders met een inkomen onder de sociale huurgrens (€ 42.436) krijgen maximaal 1,6% (inflatie) als huurverhoging. Het gaat hierbij dus om 97% van de huurders met een sociaal huurcontract. 3% van de huurders die in een sociale huurwoning van Domijn wonen heeft een hoger inkomen (vanaf € 42.436). Deze mensen wonen in een goedkope huurwoning, terwijl zij met hun inkomen een duurdere woning kunnen betalen. Hierdoor blijven er minder huizen over voor mensen met een laag inkomen. Zij krijgen wel een maximale huurverhoging van 5,6%. Domijn wil hiermee dit ‘scheefwonen’ tegengaan.

Uitzondering voor huurders die tussen wal en schip vallen
Uitzondering hierop zijn de huurders met een inkomen hoger dan € 42.436 met een hogere huurprijs. Deze groep huurders valt wat Domijn betreft tussen wal en schip: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een huurwoning in de vrije sector, of een koopwoning. Domijn ontziet ze door ook hier alleen maar de inflatiestijging van 1,6 % door te berekenen. Voor huurders van een woning in de vrije sector gelden andere afspraken, deze zijn contractueel vastgelegd.

Elke huurder krijgt persoonlijk bericht
Alle huurders van Domijn krijgen vóór 1 mei een persoonlijke brief waarin staat welke huur zij gaan betalen.