12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:34

Bon Boys huldigt liefst 28 leden

HAAKSBERGEN – Bon Boys heeft tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen maandag liefst 28 leden in het zonnetje kunnen zetten. Zij waren 25, 40 of 50 jaar lid. De 25-jarige leden kregen volgens traditie de verenigingsspeld van voorzitter Gert-Jan Klanderman, de 40-jarigen een pennenset en de 50-jarigen een oorkonde plus vleespakket. Het was een optelsom van de afgelopen twee jaar, omdat vorig jaar door de coronapandemie geen ledenvergadering kon worden gehouden. Door verschillende omstandigheden waren niet alle jubilarissen aanwezig.

Uit de verslagen bleek dat Bon Boys financieel een gezonde vereniging is. Het ledental schommelt rond de duizend. Eén van de belangrijkste vraagstukken voor de korte termijn is de vraag welke kant de club uit wil met de prestatie-elftallen: op zondag blijven spelen of overgaan naar de zaterdag . Een groot aantal clubs in de regio worstelt momenteel met die vraag. Voor het eind van dit seizoen wil de club daar een besluit over nemen. Natuurlijk werd ook stil gestaan bij het in gebruik nemen van het vernieuwde hoofdveld. Vorige maand werd er een nieuwe toplaag kunstgras gelegd. De eerste reacties van de spelers daarover zijn uitermate positief.

Foto Bon Boys