09:12 Haaksbergen - aangepast om 15:13

ClipperS Crew Singers benoemt twee ereleden

HAAKSBERGEN – Met de benoeming van Wim Karreman en Peter Prins tot erelid heeft ClipperS Crew Singers de voering van het tweede lustrum de nodige luister bijgezet. Beide mannen zijn al vanaf de oprichting in 2011 als bestuurslid aan het koor verbonden. Karreman heeft in diverse functies, waaronder die van voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid, zich steevast met veel energie en passie ingezet voor het goed laten functioneren van het koor. Prins is vanaf de oprichting al secretaris. Door zijn zorgvuldige manier van werken, zijn grote betrokkenheid en zijn sterk gevoel voor communicatie is hij zeer waardevol en bijna onmisbare schakel in het geheel.

De bij de benoeming behoren oorkondes werden door voorzitter Emile Muhlradt na een aantal treffende bewoordingen uitgereikt. Daarbij vermeldde hij uiteraard dat het tweede lustrum al vorig jaar gevierd had zullen worden, maar door de beperkende maatregelen door het coronavirus steeds maar weer werd uitgesteld.

De festiviteiten vonden plaats in het Schuttershoes, waar de zangers en hun partners tijdens een gezellig samenzijn ook tijdens een clinic kennis konden maken met het kruisboogschieten. De zogeheten ‘Livio-zangers’, een groep uit de ClipperS Crew Singers die elke twee weken in Het Saalmerink met de bewoners zingen, bracht nog een voor deze gelegenheid geschreven lustrumlied ten gehore.

Eind augustus gaan de koorleden nog een dagje op stap om nog een keer aandacht te schenken aan het tienjarig bestaan.