16 apr - 16:49 Haaksbergen - aangepast om 16:49

Column Ton van Rijswijk

Rotondes:  een waardevolle uitvinding

Ik weet uit ervaring, dat je de gemiddelde mening van een bevolking van een dorp, streek of land niet aan sociale media kunt ontlenen. Daar zijn enquêtes of goede gesprekken voor nodig. Het komt helaas maar zelden voor, dat ik een goed onderbouwde mening tegen kom op sociale media. Het viel mij nu ook alweer op, zowel op Facebook, Instagram als X. Het viel mij de afgelopen tijd in het bijzonder op, dat zoveel mensen zonder enige feitelijke onderbouwing beweren, dat Haaksbergen te veel rotondes zou hebben (het zijn er meen ik 15 inmiddels) of dat de aanpassing van de laatste rotonde (de “Blanckenborgh-rotonde” zeg ik maar even gemakshalve) veel en veel te lang geduurd zou hebben. “Dat doen ze in China in een weekend”, riep zelfs iemand heel “deskundig”.  Nou denk ik, dat daarmee een rotonde op een legobord bedoeld werd, want ik maak mij sterk, dat de schrijver van deze wijsheid ooit in China is geweest. Kortom: veel mensen ventileren hun mening alsof ze jaren in de wegenbouw in het algemeen en die van de bouw van rotondes in het bijzonder hebben gewerkt en dus “van de hoed en de rand” weten. Minstens zo hinderlijk zijn de pennenvruchten over foute verkeersmaatregelen op diezelfde rotondes. Niemand schijnt te weten, dat het nu eenmaal zo geregeld is in de Nederlandse verkeersmaatregelen, dat binnen de bebouwde kom fietsers altijd voorrang hebben en buiten de bebouwde kom dus niet. En dat is het moeilijke punt: als er dus fouten gemaakt worden door weggebruikers op rotondes, ligt dat dus niet aan fout in de constructie of vormgeving van zo’n rotonde, maar aan het gedrag van de weggebruiker.

Het is wat mij betreft nog steeds een van de mooiste uitvindingen van de vorige eeuw: de rotonde. Wie op Wikipedia rondsnuffelt, weet trouwens, dat er al eerder vergelijkbare ontwikkelingen waren en dat de basis voor de rotonde zoals wij die kennen, in Engeland is gelegd, Waar men de rotonde trouwens anders neemt: bij het oprijden meteen naar links in plaats van naar rechts zoals bij ons. Ik ben van mening, dat zo’n rotonde de doorstroming van het verkeer ten goede komt. Mits men ook een paar basisregels in de gaten houdt zoals het geven van voorrang en het aangeven van richting. Het laatste niet, omdat het per se zou moeten, maar gewoon omdat het prettig is voor degene, die achter je rijdt: weten wat je voorganger gaat doen. Haaksbergen te veel rotondes? Wat een onzin, laten we ze koesteren met beschaafd rijgedrag. En 15 te veel? Natuurlijk niet. Zolang het maar betaalbaar blijft voor de gemeente dus voor de gemeenschap.