12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:17

Deel uw idee over accommodatie De Kappen

Toekomstmogelijkheden in kaart gebracht

De gemeente Haaksbergen laat momenteel in kaart brengen wat de toekomstmogelijkheden zijn voor de multifunctionele accommodatie De Kappen. Een onderzoeksbureau vraagt daarom aan organisaties, ondernemers, clubs en verenigingen om mee te denken. Waarvoor zou de ruimte – of een deel daarvan – benut kunnen worden? Heeft u daarover ideeën?

Onderzoeksbureau XpertiseZorg laat Haaksbergen meedenken over de invulling van het gebouw De Kappen én de buitenplaats. Daarvoor kan iedereen een vragenlijst invullen. Wilt u vervolgens nog graag uw idee toelichten, dan kan dat tijdens een kort 1-op-1 gesprek. De online vragenlijst kan ingevuld worden tot en met dinsdag 7 maart. De gesprekken zijn ‘s avonds op donderdag 9 of maandag 13 maart. Check voor meer info huisvanhaaksbergen.nl. 

Deelname is vrijblijvend.

Scenario’s
De onderzoekers luisteren naar de wensen en ideeën van de gemeenschap, maar kijken ook naar financiële rapportages, (toekomstige) wetgeving, demografische ontwikkelingen, trends en eerdere onderzoeken. Ook houden zij interviews met medewerkers en de huidige gebruikers. Vervolgens werken zij haalbare scenario’s uit, waarbij de accommodatie op verschillende manieren kan worden ingezet.

Voorzieningen
De aanleiding voor dit onderzoek ligt in het gegeven dat De Kappen deel uitmaakt van een discussie die de gemeenteraad voert over de voorzieningen in Haaksbergen. Er zijn veel goede voorzieningen, maar onvoldoende financiële middelen om deze in de huidige vorm in stand te houden.