14:00 Haaksbergen - aangepast om 10:33

Eén loket voor ondernemer in nood

HAAKSBERGEN – Er is één loket voor ondernemers die gedurende de coronacrisis vastlopen in regelgeving en niet meer weten bij welke instanties ze nog terecht kunnen.

Fractievoorzitter Bart Woortman van de VVD wijst nog maar eens op het bestaan van de ‘ondernemersbutton’ op de website van de gemeente. ,,Met behulp van de expertise binnen de gemeente moeten ondernemers snel de juiste instanties weten te bereiken voor de oplossing van hun specifieke probleem. We zien nog te vaak gebeuren dat ondernemers moedeloos worden van die zoektocht en dat is niet goed wanneer je al van alles aan je hoofd hebt door die coronacrisis.” Woortman krijgt daarin bijval van zowel de ondernemersvereniging HOV als van de gemeente zelf. ,,Wij juichen die voorziening van harte toe”, aldus Jan Paul Klein Poelhuis namens de HOV. ,,Het gaat voor de goede orde niet om financiële ondersteuning. De problemen zijn heel divers en het is vooral belangrijk dat zo’n ondernemer snel weet welke wegen hij moet bewandelen om tot een oplossing te komen. Dat is de functie van het ondernemersbutton.” Woortman vindt dat de ‘ondernemersbutton’ op de gemeentesite meer onder de aandacht moet worden gebracht. ,,.Afgelopen maandag is er overleg geweest tussen HOV, IKT en de gemeente over dit onderwerp. Met ook de support van het IKT bereiken we heel ondernemend Haaksbergen; de detailhandel, horeca én de industrie.” Klein Poelhuis geeft aan dat getroffen ondernemers snel te woord worden gestaan. ,,Als de nood hoog is, moet je snel actie ondernemen.”

Op de foto: Bart Woortman, fractievoorzitter VVD

Foto: Weekblad Rond Haaksbergen.