28 nov - 11:28 Haaksbergen - aangepast om 11:29

Enquete Hoeve naar 2030 online Hoevenaren, geef je mening over de toekomst

Sint Isidorushoeve  – Sinds afgelopen zaterdag staat de enquête ‘Hoeve naar 2030’ online. Tot 10 januari 2020 kunnen alle Hoevenaren van 16 jaar en ouder hun zegje doen over de toekomst van hun dorp. Het gaat over zorg, wonen, de school, het gemeenschapshuis, de zomerfeesten, bestuurlijke invulling, ondernemen, de kerk en nog veel meer items die van belang zijn voor een leefbaar Sint Isidorushoeve.

“Welke richting moeten we op met De Hoeve? Dit is voor de inwoners dé kans om mee te beslissen”, aldus de initiatiefgroep. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van stichting ’t Meuken, Belangengemeenschap Sint Isidorushoeve, de Sint Bonifaciusschool, stichting Zomerfeesten, de GOH en de geloofsgemeenschap van de St. Isidoruskerk. Zij hebben de enquêtevragen aangedragen. Uit de antwoorden moet helder worden hoe de inwoners denken over de toekomst van hun dorp. En in hoeverre zij daar als vrijwilliger actief aan mee willen helpen. De volgende stap is het opstellen van een visie die richting moet geven aan die toekomst.

Niet dat het slecht gaat met Sint Isidorushoeve. In tegendeel zelfs! Maar de maatschappij verandert. Om een krachtige kern te blijven wil en moet De Hoeve meebewegen. Maar dan op een manier die zowel breed wordt gedragen als getrokken door de dorpsgemeenschap. Wat vinden de inwoners van een dorpswindmolen? Is er behoefte aan een zorgcoöperatie? Of een energiecoöperatie? Zijn ze vóór een gezamenlijke aanpak om de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren? Missen ze bepaalde voorzieningen? In 75 vragen kunnen de Hoevenaren aangeven hoe ze denken over allerlei aspecten die er toe doen in het dorp. “Een leefbare toekomst van De Hoeve gaat alle inwoners aan. Neem dus even de tijd om de enquête in te vullen. Dat is in ieders belang.”

Foto: Enkele leden van de initiatiefgroep Hoeve naar 2030. Vlnr. Tonnie Rupert, Frank Stokkingreef en André ten Vregelaar. (foto: pr Hoeve naar 2030)