12 okt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:08

Fietsverlichtingsacties bij Stichting ’t Gilde

HAAKSBERGEN – Na enkele jaren van afwezigheid door met name de coronatijd zijn de vrijwilligers van Stichting ’t Gilde weer bereid en in staat om fietsverlichtingscontroles op de Haaksbergse basisscholen uit te voeren. Uitgangspunt is, dat de leerlingen op een veilige manier per fiets van en naar school kunnen. De controle beperkt zich niet alleen tot de verlichting, maar de fiets wordt in zijn geheel nagekeken, waarbij uiteraard de remmen en de banden van belang zijn. Met financiële ondersteuning van de provincie (via de gemeente) kunnen de controles aan de fietsen van de leerlingen uit met name de groepen 6,7 en 8 plaatsvinden. Het werk vindt op vrijwillige basis plaats, echter de kosten van de aan te schaffen materialen zoals lampjes, batterijen en dergelijke kunnen bij de gemeente worden gedeclareerd. De eerste school de openbare basisschool Honesch was 28 september jl. al aan de beurt. Inmiddels hebben alle 11 basisscholen zich voor de controle aangemeld. Gedurende de komende 2 weken worden bijna dagelijks de controles door de vrijwilligers verricht. Globaal worden ruim 500 fietsen aan een gedegen controle onderworpen, waardoor een extra stukje veiligheid op straat wordt gerealiseerd.