03 okt - 16:02 Haaksbergen - aangepast om 16:02

Geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk!

Domijn in actie tegen de Verhuurderheffing: drie maanden huur verdwijnt in de staatskas

ENSCHEDE – Bijna 10 miljoen euro: dat is wat Domijn overmaakt aan verhuurderheffing. Dit geld van haar huurders, die het financieel vaak al zwaar hebben, verdwijnt rechtstreeks in de staatskas. Geld dat juist zo hard nodig is om te investeren in woningen, wijken en dorpen. Daarom komt Domijn in actie en maakt de corporatie officieel bezwaar.

Sinds 2013 betaalt Domijn de verhuurderheffing en de bedragen worden elk jaar hoger. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder licht toe: ¨Inmiddels betalen we al drie maanden huur aan belastingen! En wat zien onze huurders hiervan terug? Niets. Dit geld hebben we hard nodig om te investeren in het verbeteren en verduurzamen van onze woningen. Om een beeld te geven: voor 10 miljoen euro kunnen we ook 6.500 woningen aardgasloos maken. Daarmee zorgen we goed voor onze planeet én voor de portemonnee van onze huurders.¨

Wat Domijn betreft is de verhuurderheffing onhoudbaar. Daarom doet ze samen met 14 collega-corporaties, verenigd in WoON Twente, mee aan de landelijke acties en maakt ze officieel bezwaar. Ruim twee derde van alle corporaties in Nederland doet dit ook. Landelijk betalen corporaties samen 1,7 miljard euro verhuurderheffing.

Domijn betaalt in totaal ruim 22 miljoen aan belastingen
De verhuurderheffing wordt steeds hoger en er komen nieuwe heffingen bij, zoals de vennootschapsbelasting die sinds dit jaar betaald moet worden. En ook ATAD (een maatregel om belastingontwijkende multinationals aan te pakken, die vreemd genoeg ook voor corporaties geldt) maakt dat corporaties steeds minder kunnen investeren. Domijn betaalt dit jaar ruim €22 miljoen aan belastingen. En dit bedrag loopt op naar ongeveer €30 miljoen over vijf jaar.
¨We krijgen het financieel steeds zwaarder,” vertelt Van Ingen. “De kosten lopen op. We willen de huren laag houden, waardoor er nauwelijks extra inkomsten binnenkomen. Tegelijkertijd hebben we in Enschede, Haaksbergen en Losser een forse opgave op het gebied van het betaalbaar houden van de woonlasten en verduurzaming. We hopen dan ook dat deze actie effect heeft. Het geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk!¨

Meer over de verhuurderheffing
De overheid voerde tijdens de economische crisis in 2013 de verhuurderheffing in. In eerste instantie als tijdelijke maatregel om de staatskas aan te vullen. Sindsdien betalen corporaties een heffing over de WOZ-waarde van hun sociale huurwoningen. Bijzonder is dat deze heffing alleen geldt voor woningen met de laagste huren: sociale huurwoningen met een huur tot € 720,42. Commerciële verhuurders betalen geen verhuurderheffing.