05 mei - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:20

Haaksbergen werkt aan biodiversiteit in openbare ruimte

Minder maaien en méér bloemen, vlinders en bijen

De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde kom. Oftewel, meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Want het gaat in Nederland niet zo goed met de insecten, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de natuur. Om de bloemetjes en bijtjes een beetje te helpen, zijn en worden er bloemzaden ingezaaid én wordt er minder en anders gemaaid.

Afgelopen zomers hebben de planten, struiken en bomen geleden onder de droogte. Dorheid is een bedreiging voor insecten. Daarom gaan de gemeente en Twente Milieu, mede op aandringen van de samenwerkende natuurorganisaties, aan de slag met het creëren van een betere leefomgeving voor de kleine beestjes. Dat is om meerdere redenen van belang. Insecten vormen als voedsel voor bijvoorbeeld vogels een belangrijk onderdeel van de kringloop in de natuur. Ook zijn het natuurlijke vijanden van de weinig geliefde eikenprocessierupsen. Ter bestrijding voert de gemeente preventieve maatregelen uit met biologische methoden, maar de natuur zelf zijn werk laten doen is natuurlijk het duurzaamst.

Inzaaien bloemenmengsels

Bloemen en kruiden lokken bijen, vlinders, kevers en andere insecten. Daarom zijn en worden er bloemmengsels ingezaaid en zijn er bloembollen geplant. Op allerlei plekken in Haaksbergen verschijnen bloemen, bij entrees van wijken, op zichtlocaties, op de gemeentelijke begraafplaats of op grotere grasvelden, zoals in Park De Blanckenborgh. Het mooie is dus: de bloemen zijn nuttig en óók nog eens heel mooi!

Minder maaien

Bloemen en kruiden krijgen in Haaksbergen de ruimte. Gazons en bermen worden voortaan minder vaak of niet meer volledig gemaaid. Het gaat daarbij logischerwijs niet om de grasvelden die als trapveldje zijn aangewezen. De grotere velden waarbij voortaan een ander maaibeleid geldt, worden binnenkort voorzien van een informatiebordje met nadere uitleg. Die velden worden maar een paar keer per jaar gemaaid en bovendien worden soms stroken overgeslagen. Zo blijft er altijd leefruimte voor de insecten in de buurt. Grasranden worden wel vaker gemaaid. Dat is om te voorkomen dat het gras over de paden in de plantsoenen groeit. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de kruiden beter groeien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twente Milieu in opdracht van de gemeente.

Hulp van inwoners

Van hondenpoep worden kruiden en bloemen niet beter. Door hondenpoep netjes op te ruimen, kunnen inwoners meehelpen om de biodiversiteit te vergroten. Ook kunnen inwoners bijdragen aan de biodiversiteit door in hun tuin bloemenmengsels te zaaien en bloembollen te poten.

Grote wens natuurorganisaties

Het was al langer een grote wens van de samenwerkende natuurorganisaties in Haaksbergen, verenigd in de Natuurtafel, om werk te maken van biodiversiteit, vertelt voorzitter Harry Maathuis. De natuurorganisaties deden dat de afgelopen jaren al, maar nu kan het groter aangepakt worden. “We zijn blij met de aanpak van de gemeente en Twente Milieu. Ook eigenaren van gronden, zoals het Waterschap en particulieren, doen mee. Hoe meer partijen meedoen, hoe beter!”, aldus Maathuis.

Rondgang

Voordat de aanpak voor meer biodiversiteit tot stand kwam, heeft de gemeente eerst overleg gevoerd met de diverse natuurorganisaties uit Haaksbergen. Afgelopen zomer is tijdens een rondgang met een ecoloog en leden van IVN en Stichting Natuur en Milieu gekeken welke gazons geschikt zijn. De samenwerkende natuurorganisaties in Haaksbergen ondersteunen de meerjarige totaalaanpak van de gemeente. Dat zijn IVN Haaksbergen, Stichting De Groene Waaier, Stichting Schaapskudde Haaksbergen, Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen en Imkervereniging De Heidebloem.