30 jun - 15:43 Haaksbergen - aangepast om 09:43

Na broedseizoen minder roekenoverlast

In het voorjaar krijgt de gemeente nog wel eens klachten van bewoners over roeken. De vogels zijn dan volop bezig met het versterken van hun oude nesten of bouwen nieuwe. Ook verdedigen ze hun nest tegen soortgenoten. Hierdoor zijn de roeken luidruchtig en ‘slepen’ ze veel met takken. Ze vreten zaaigoed op, maken lawaai en besmeuren auto’s met vogelpoep. Is er wat aan te doen?

De gemeente Haaksbergen had in het verleden een beschermingsplan voor roeken. Daarin stond op welke manier deze vogels mochten worden ‘verstoord’. Maar dat verstoren had in de praktijk maar weinig effect. Grote kolonies vielen uiteen in kleinere en de overlast werd zo over een groter gebied uitgesmeerd. Bovendien mag die manier van aanpakken niet meer vanwege strengere natuurbeschermingswetgeving. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de provincie Overijssel nog ontheffing verlenen om de roeken op specifieke plekken te verstoren. Een van de voorwaarden is dat de roeken door de gemeente actief worden beschermd en dat de totale populatie vooruitgaat of stabiel blijft. Dat is niet aan de orde.

Minder roeken

Maar sommige dingen lossen zich ook vanzelf op! Rond deze tijd neemt de geluidsoverlast af, omdat jonge roeken hun nesten nu verlaten. In het verleden kwamen roekenkolonies vooral in ons buitengebied voor. Doordat ze daar (toen dat nog mocht) verstoord werden, hebben ze zich verplaatst naar de bebouwde kom. Maar het totale aantal broedende roeken daalt in Nederland met meer dan vijf procent per jaar. Ook in de gemeente Haaksbergen is dat het geval.

Kolonies

De roek is een grote zangvogel en behoort tot de kraaiachtigen. Ze lijken veel op zwarte kraaien, maar broeden, in tegenstelling tot zwarte kraaien, in kolonies die bestaan uit meerdere nesten. Roeken eten vooral zogeheten emelten, engerlingen, regenwormen en andere kleine bodemdieren.

Bescherming

Roeken zijn in Nederland streng beschermd via de Wet natuurbescherming. Deze bescherming houdt in dat roeken niet mogen worden gedood en de nesten van roeken het hele jaar door zijn beschermd. Ook als de nesten ’s winters niet door de roeken worden gebruikt, mogen de nesten niet worden aangetast. Het beschadigen van de nesten wordt dan ook gezien als een overtreding van de Wet natuurbescherming.