08:26 Haaksbergen - aangepast om 13:29

Nieuwe naam voor beter zichtbare Kunstzaal

HAAKSBERGEN – Stichting Leppink-Postuma initiatiefnemer ‘Kunstzaal Haaksbergen’. Achterom lag in een verlaten hoek na verbouwing bibliotheek en Kulturhus. ,,Deze voorziening verdiende een betere plek binnen de muren van dit gebouw.”

Deze week werden de handtekeningen gezet onder de overeenkomst door de Gemeente Haaksbergen, Stichting Kulturhus Haaksbergen, Kunstkring Haaksbergen en Stichting Leppink-Postuma. Ruim 2 jaar nadat er is gesproken over het beter zichtbaar maken van de Kunstzaal is het dan zover: de verbouwing is klaar en de kleur zit op de muren, plafond en verlichting zijn verbeterd en de Kunstzaal krijgt een nieuwe naam: Kunstzaal Haaksbergen.

In de aanloop van het samengaan en de verbouwing van het theater en de bibliotheek in 2017 leek het erop dat Kunstzaal Achterom wel heel erg in een verlaten hoek kwam te liggen. Stichting Leppink-Postuma, ondersteuner van onder andere cultuur in Haaksbergen en destijds financier van de Kunstzaal, vond dat de Kunstzaal een prominentere plek binnen het Kulturhus verdiende. ,,De oplossing daartoe bleek een betere zichtbaarheid vanuit de rest van het gebouw te zijn. Na bijna 2 jaar voorbereiding werden in de afgelopen maanden overbodige branddeuren verwijderd en de gang naar de Kunstzaal opener en beter zichtbaar gemaakt. Daarmee is vormt de zaal een beter geheel met de rest van het gebouw”, meldt men vanuit de stichting. De kosten hiervan werden voor het overgrote deel door Stichting Leppink-Postuma gedragen.

De naam Kunstzaal Achterom deed destijds recht aan de plek waar zij tot de bouw van het Kulturhus lag, namelijk achter het gemeentehuis. De naam suggereerde op de huidige plek een locatie die de voorziening geen recht deed. ,,Vandaar dat de naam is aangepast in Kunstzaal Haaksbergen. De Kunstzaal vormt daarmee een volwassen onderdeel van het Kulturhus dat daarmee drie belangrijke culturele onderdelen onder één dak verenigt: theater, bibliotheek en kunstzaal.”

Veelheid
In de huidige tijd zal Kunstzaal Haaksbergen voor een veelheid aan soorten tentoonstellingen te gebruiken zijn. Naast professionele kunstenaars kunnen ook amateurkunstenaars en Haaksbergse verenigingen en scholen hier hun exposities houden. Daarmee krijgt de Kunstzaal een breder draagvlak binnen de Haaksbergse gemeenschap en zullen er meer bezoekers naar de zaal komen. Door de naam Haaksbergen aan de Kunstzaal te koppelen, zal de Kunstzaal ook buiten Haaksbergen beter herkenbaar worden. De Kunstzaal zal daarnaast in de pauzes van voorstellingen toegankelijk zijn.

Foto: Voorzitter Maarten-Jan Leppink van de Stichting Leppink-Postuma tekent de overeenkomst voor het vernieuwde Kunstzaal Haaksbergen, voorheen Kunstzaal Achterom. Burgemeester Rob Welten (links) kijkt samen met Leppinks medebestuursleden tevreden toe. Op de achtergrond de vernieuwde en meer open entree naar de kunstzaal.

Doelstelling Stichting Leppink – Postuma
Stichting Leppink-Postuma is in het leven geroepen voor het leveren van financiële bijdragen ter bevordering en stimulering van culturele ontwikkeling in de gemeente Haaksbergen almede het historisch onderzoek en historisch besef in Haaksbergen. Verder maakt de stichting zich sterk voor de instandhouding, het herstel, beheer, onderhoud of eigendomsverkrijging van voorwerpen met een kunsthistorische waarde of van historische waarde die Haaksbergen aangaan. Belangstelling voor de natuur, en het opzetten van natuurlijke educatieve projecten behoort eveneens tot de missie van de stichting.