09 okt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:14

‘Onze boeren in hoek gedrukt’

HAAKSBERGEN- De afdeling Haaksbergen van het CDA steunde de plaatselijke boeren die vorige week naar Den Haag afreisden voor het grootste boeren protest ooit.

De plannen voor de Natura 2000-gebieden, het Programma Aanpak Stikstof (de PAS) en het oordeel van de Raad van State inzake de Stikstofkwestie, brengen ook vele van de Haaksbergse Agrariërs in de problemen. Dat stelt het CDA Haaksbergen. ,,Als alle door de commissie Remkes gedane voorstellen door de Haagse politiek onverkort worden overgenomen dan zal het voor velen van hen niet meer mogelijk zijn om hun bedrijf voort te zetten. Laat staan uit te breiden.”

Verschillende agrariërs in de Natura 2000-gebieden en ook daarbuiten, zo meent de partij, kunnen dan mogelijk hun vergunningen of een deel daarvan niet meer behouden en zullen moeten wijken voor de natuur. ,,Als gevolg daarvan zullen zij hun veestapel mogelijk in moeten krimpen en hierdoor geen bestaansrecht meer hebben. Als de landelijke politiek de voorstellen van de commissie Remkes ‘onverkort’ overneemt  dan worden ook vele Haaksbergse agrariërs en hun families hiervan de dupe.”

De Haaksbergse afdeling van het CDA neemt daarom afstand van een deel van deze voorstellen. ,,Wij kunnen niet accepteren dat onze boeren de dupe worden van een problematiek die we als politiek en als maatschappij met z’n allen hebben veroorzaakt. Natuur is heel belangrijk. Zo ook in Haaksbergen met zijn Natura 2000-gebieden. Maar dat nu complete familiebedrijven ten onder dreigen te gaan door de uitspraak van de Raad van State in de Stikstofkwestie en door de commissie Remkes gedane voorstellen, kan volgens het CDA niet de intentie zijn. De agrarische sector en natuurbehoud kunnen heel goed samengaan. Onze boeren worden in een hoek gedrukt en dat kan niet.”