10:31 Haaksbergen - aangepast om 10:31

Oogstdag bij de Piepermolen in Rekken gaat niet door.

REKKEN – Zaterdag 7 augustus a.s. zou het twee jaarlijkse oogstfeest bij de Pieper-molen worden georganiseerd. In augustus 2019 werd dit feest voor het laatst georganiseerd door de ‘Stichting Vrienden van de Piepermolen’

‘s-Morgens werd dan de rogge op ouderwetse wijze van het land gehaald. Dat gebeurde met een door het paard voor-getrokken maaimachine, maar ook met de “zig”; een soort handzeis. De boeren en boerinnen die op het land werkten, zetten de roggehalmen op schoven en vervolgens werd er gedorst met dorsvlegels zoals dat vroeger ook gebruikelijk was. Rond 13.00 uur was het vespertijd: de boeren en boerinnen gingen even rusten om op het land koffie en brood te nuttigen. Voor de bezoekers waren er als gebruikelijk heerlijke pannenkoeken en de bakker bakte in de buitenoven verse bollen. Het feest werd opgeluisterd door de Rekkense folkloristische dansgroep “de Plaggenmeijers. Het bestuur van de ‘Vrienden van de Piepermolen’ was aanvankelijk van plan het feest door te laten gaan met in acht neming van de corona-maatregelen, maar bij nader inzien zou het feest dit jaar met alle beperkingen niet het feest worden dat men mocht verwachten zoals in voorgaande jaren. Maar helaas…

Foto van organisatie