02 feb - 08:30 Haaksbergen - aangepast om 09:40

Overijsselse Ombudsman, aandacht voor informeel oplossen van klachten

In 2018 heeft de Overijsselse Ombudsman 130 klachten ontvangen, exact hetzelfde aantal als in 2017.
Van de klachten die met een rapport zijn afgesloten zijn er 6 gegrond, 10 gedeeltelijk gegrond en 15 ongegrond verklaard. Een aantal klachten kon door bemiddeling worden opgelost. Bijna 700.000 inwoners van 15 Overijsselse gemeenten en de aan Overijssel grenzende gemeenten Meppel en Oldebroek kunnen met klachten over hun gemeente terecht bij de Overijsselse Ombudsman. Daarnaast zijn 7 samenwerkingsverbanden aangesloten. In het jaarverslag zijn aan de hand van ervaringen in het afgelopen jaar leer-, aandachts- en andere
opvallende punten opgenomen, evenals de samenvattingen van uitgebrachte rapporten.

De Overijsselse Ombudsman vindt het een goede ontwikkeling dat er bij gemeenten en instanties in toenemende mate aandacht is voor het informeel oplossen van klachten. Een persoonlijke, betrokken en oplossingsgerichte benadering draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Als na behandeling door de gemeente of instantie alsnog een klacht wordt ingediend bij de Overijsselse Ombudsman, wordt in de regel ook eerst nog gestreefd naar een informele oplossing. In een aantal gevallen kan de klacht door interventie van de ombudsman worden opgelost.
In het jaarverslag wordt opgemerkt dat gemeenten soms vergeten de indiener van een klacht te laten  weten wat zij met een door de Overijsselse Ombudsman gegeven aanbeveling hebben gedaan. Ook wordt niet altijd verteld wat men doet met en/of heeft geleerd van een (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klacht. Omdat dat voor een goede relatie tussen overheid en burger van belang is, dringt de Overijsselse Ombudsman daar wel op aan.

Informatie over de Overijsselse Ombudsman is te vinden op de website www.overijsselseombudsman.nl