15 sep - 09:42 Haaksbergen - aangepast om 10:07

Persoonlijke begeleiding bij dementie

Is bij u, of uw naaste, dementie vastgesteld of zijn er vermoedens? Heel begrijpelijk dat dit bij u veel vragen oproept. Want hoe gaat uw toekomst er nu uitzien? Hoe organiseert u hulp? Heeft u thuiszorg nodig? Hoe zit het met de dagbesteding? En bij wie kunt u terecht met al uw vragen? Een casemanager dementie kan helpen. Miriam van den Heuvel, Manon Brummelhuis en Miranda te Lintelo zijn alle drie casemanager dementie in Haaksbergen. Zij leggen graag uit wat ze voor mensen met dementie én hun mantelzorgers kunnen betekenen.

Een casemanager is een professionele hulpverlener die het aanspreekpunt is voor iemand met dementie die thuis woont, voor zijn of haar partner en naaste familie. “Als iemand de diagnose dementie krijgt, verandert er vaak veel”, weet Miriam. “Wij zijn er om deze mensen én hun naasten op weg te helpen. Ze kunnen bij ons terecht met al hun vragen over dementie, geven advies en bieden een luisterend oor.” Een casemanager weet daarnaast de weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg en goede begeleiding krijgen.”

Kijken wat nodig is
Wie dat wil kan op verschillende manieren begeleiding krijgen van een casemanager dementie. “Dat kan via de huisarts, maar mensen kunnen zelf ook contact met ons opnemen”, vertelt Miranda. “We komen vaak voor het eerst bij mensen thuis als zij net de diagnose hebben gekregen. Samen bekijken we welke zorg er nodig is. Wat kunnen ze zelf doen en waar hebben ze hulp bij nodig.” Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom is goede begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig. En als het thuis niet meer gaat? “Dan begeleiden wij ook bij de verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis”, aldus Manon.

Contact met een casemanager
Aan de persoonlijke begeleiding van de casemanager zijn geen kosten verbonden. De begeleiding wordt vergoed door de zorgverzekering en het valt niet onder het eigen risico. Heeft u vragen over uw situatie? Wilt u eens praten met een van de casemanagers dementie? Neem dan contact met ze op.

• Miriam van den Heuvel en Manon Brummelhuis: casemanagers@livio.nl
of  0900 – 9200

• Miranda te Lintelo: mirandatelintelo
@buurtzorgnederland.com
of 06 – 2017 6063