14:50 Haaksbergen - aangepast om 14:50

‘Praat mee over schuldhulpverlening’

Bericht van de Participatieraad Haaksbergen:

HAAKSBERGEN – Zoals de Participatieraad Haaksbergen in deze krant van 27 juni berichtte, besteedt ook de gemeente Haaksbergen  aandacht aan het bestrijden en voorkomen van schulden bij burgers. Iedereen die over deze vorm van hulpverlening zijn of haar mening wil geven, was van harte welkom bij de gemeente en nu ook bij de Participatieraad.

Op dinsdag 25 juni werd door de Commissie Samenleving besloten dat het onderwerp schuldhulpverlening na de zomervakantie nogmaals besproken zal worden. De basis hiervoor is het ontwerp “Beleidsplan integrale schuldhulpverlening” zoals dat door het college van B&W wordt voorgesteld.  Als adviesorgaan van dit college zal ook de Participatieraad zich buigen over dit onderwerp.  Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van mensen die hiermee te maken hebben of sowieso een mening hebben over de rol van de gemeente met betrekking tot schuldhulpverlening. Als ervaringsdeskundige. Als hulpverlener of hoe dan ook.  Wat kan beter? Wat moet echt anders? Wat zijn uw wensen? Tips? Benader ons gerust. Via de mail participatieraadhaaksbergen@hotmail.com, schriftelijk (Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen) en telefonisch via het gemeentehuis (053-5734567). Laat u daar uw telefoonnummer achter dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Voor alle verdere informatie: www.participatieraadhaaksbergen.nl