06 okt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:49

Raad neemt binnenkort volgende stap voor Marktplan

De samenwerkende projectontwikkelaars Nordwick BV en Ben Roerink zijn al geruime tijd – in overleg met de gemeente – bezig met voorbereidingen voor hun Marktplan. Zo zijn er schetsontwerpen gemaakt, is met omwonenden en winkeliers gesproken en zijn verregaande gesprekken gevoerd met supermarktondernemers die belangstelling hebben om zich er te vestigen. Inmiddels treft de gemeente voorbereidingen voor het aanpassen van het bestaande stemmingsplan. Een van de uitgangspunten van dit proces is dat omwonenden gehoord worden, zodat zo veel mogelijk met hun wensen rekening kan worden gehouden.

Met een startnotitie geeft het college van B&W nu formeel aan verder te willen met de planvorming. Als de gemeenteraad hier vervolgens in oktober ‘ja’ tegen zegt, dan start een bestemmingsplanprocedure. Er is namelijk een bestemmingsplanwijziging nodig om het Marktplan te realiseren op de plek van het ‘gat in de Markt’, het pand van voormalig Konings Schoenen en het achterliggende terrein De Bron. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om aan het eind van de rit een bestemmingsplanwijziging vast te stellen.

Graag omgeving betrekken
Bij een dergelijke procedure hebben omwonenden, ondernemers in de omgeving en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het plan en eventueel bezwaar aan te tekenen. Maar liever houdt de gemeente nu al, bij het verder vormgeven van het Marktplan, rekening met wensen van de omgeving. In dat verband laat het college nu ook een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor verkeer en parkeren en naar oplossingen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij willen burgemeester en wethouders ook nadrukkelijk de buurt betrekken. Op de planning staat de komende tijd onder meer het sluiten van een overeenkomst over verkoop van gemeentegrond aan de ontwikkelaars. Als dat is afgerond geeft dat de gemeente ook helderheid over de financiële gevolgen van het plan voor de gemeente.

Marktplan
Het Marktplan in het Haaksbergse centrum van de projectontwikkelaars Nordwick en Roerink bestaat uit winkel- of horecaruimte, een supermarkt, ondergrondse parkeergelegenheid, ongeveer 65 appartementen en in een openbaar park. Nordwick en Roerink hebben een tender uitgeschreven om een supermarkt te kunnen selecteren. Binnenkort maken de ontwikkelaars de uitkomst hiervan bekend. Wie benieuwd is naar de schetsen van het Marktplan kan een impressie vinden op www.haaksbergen.nl/marktplan.

De gemeente heeft contactgegevens van betrokken omwonenden. Bent u omwonende en wilt u graag actief betrokken worden bij het proces, maar zijn uw contactgegevens nog niet bij de gemeente bekend? Stuur dan een mail naar Marit Metternich via mb.metternich@haaksbergen.nl.

Foto: Schets van het Marktplan van bovenaf gezien.