12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:49

Rotonde op kruising Hengelosestraat en Veldmaterstraat

De kruising van de Hengelosestraat met de Veldmaterstraat en de Raaweg maakt plaats voor een rotonde. Vooral in de spits is het heel lastig om vanaf de wijk Hassinkbrink de Hengelosestraat op te rijden. Ook voor fietsers is het opletten geblazen. Het college van B&W vindt dat daar dringend iets aan moet worden gedaan. Op verzoek van de gemeenteraad zijn afgelopen tijd alternatieven voor een rotonde onderzocht, maar een rotonde blijkt de meest verkeersveilige oplossing.

De verkeersveiligheid voor fietsers is een belangrijk criterium geweest bij de keuze voor en het ontwerp van de rotonde. Uiteindelijk komt er nu een rotonde met een vrijliggend fietspad. Nu over enige tijd de weg er volledig uitgaat grijpt de gemeente ook de mogelijkheid aan om het rioolstelsel op deze plek te vervangen en een nieuw stelsel voor de afvoer van hemelwater aan te leggen. Deze ondergrondse werkzaamheden moest de gemeente binnen enkele jaren toch uitvoeren. Dan maar meteen.

Los Hoes

Bij basisschool Los Hoes wordt de oversteek in het midden van de weg breder en langer gemaakt, zodat fietsers en voetgangers van en naar school er beter kunnen wachten. Voor de wegaanpassingen krijgt de gemeente een gedeeltelijke subsidie. Het andere deel komt voor rekening van de gemeente zelf. Daarmee is in de begroting al rekening gehouden. De gemeente heeft de afgelopen periode meermaals gesproken met de wijkraad, aanwonenden en de verkeerskundig adviseur van de politie om zo veel mogelijk rekening te houden met hun wensen. De komende periode gaat de gemeente aan de slag met het treffen van voorbereidingen voor een aanbesteding voor de selectie van een aannemer.