15:11 Haaksbergen - aangepast om 15:11

Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen zoekt nieuwe vrijwilligers

Wilt u vrijwilliger zijn bij Leendert Vriel en ons team versterken?

Stichting Leendert Vriel Enschede en Haaksbergen wil ‘er zijn’ voor een ieder die behoefte heeft aan ondersteuning in de laatste levensfase en na het overlijden van een dierbare. Deze ondersteuning wordt geboden met getrainde vrijwilligers door middel van waakdiensten overdag en `s nachts.

De Stichting Leendert Vriel is op zoek naar nieuwe vrijwilligers (mannen en vrouwen) ter ondersteuning van de coördinatoren.Op dit moment beschikt de Leendert Vriel Enschede Haaksbergen (LVEH) over twee coördinatoren. Indien één van hen afwezig is vanwege ziekte of vakantie, neemt de ondersteuner de dienst over teneinde de continuïteit te waarborgen. Bij nieuwe aanvragen doet de ondersteuner de intake bij mensen thuis en organiseert de inzet van vrijwilligers. Daarnaast worden de lopende hulpvragen afgehandeld, waarbij er contact onderhouden wordt met de mantelzorgers, de vrijwilligers, thuiszorgorganisaties en overige organisaties. De bijbehorende administratie wordt op de pc ingevuld.

De ondersteuner dient er rekening mee te houden dat de vervangende diensten ook tijdens de (school)vakantieperiodes zullen plaatsvinden.
Voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Margien Velthuijsen of Karin van der Keur via telefoonnummer 0653248988

U kunt algemene informatie over de stichting vinden op onze website: www.leendertvriel.nl