02 feb - 09:00 Haaksbergen - aangepast om 12:04

Tussenevaluatie afvalscheiding

Haaksbergen op goede weg, maar moet nog beter

In heel Nederland werken gemeenten aan het terugbrengen van de hoeveelheid
restafval. Landelijk is afgesproken dat in 2020 de hoeveelheid restafval per inwoner
nog maar 100 kilo mag zijn en zelfs nog maar 50 kilo in 2030. Dat kan onder meer
worden bereikt door afval beter te scheiden. Een tussenevaluatie laat zien dat
Haaksbergen op de goede weg is, maar ook dat er nog wel wat extra’s moet gebeuren.

Door afval beter te scheiden kunnen materialen juist weer als grondstof worden gebruikt in
plaats van verbrand te worden. Om de afvalscheiding in Haaksbergen te verbeteren is al een
aantal maatregelen genomen. Vanaf 2018 wordt het restafval nog maar eens per vier weken
opgehaald en hebben inwoners de beschikking over een aparte PMD-container. Die
maatregelen hebben er al toe geleid dat de hoeveelheid fijn restafval is gedaald van 216 kilo
naar 139 kilo per inwoner.

Wethouder Arja ten Thije gaat over het afvalbeleid in Haaksbergen. Ze ziet dat Haaksbergen
op de goede weg is. “We doen het inderdaad al heel goed”, stelt Ten Thije. “Maar het moet
nog beter. Met wat we al gedaan hebben krijgen we de hoeveelheid restafval waarschijnlijk
niet voldoende naar beneden. Kortom, dan halen we die 100 kilo in 2020 niet. Laat staan de
50 kilo in 2030. Dat is een flinke uitdaging. Daarom gaan we de komende maanden samen
met de gemeenteraad kijken naar mogelijke oplossingen voor die uitdaging.”