25 nov - 10:26 Haaksbergen - aangepast om 10:26

v.v. Haaksbergen staat er goed voor

HAAKSBERGEN – Maandag 28 oktober jl. heeft v.v. Haaksbergen de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. De aanwezige leden werden door het Bestuur in anderhalf uur bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de vereniging. De algehele conclusie is dat de club er goed voorstaat.
Hoewel het aantal leden per saldo iets is teruggelopen, zijn de groenwitters er in geslaagd vrijwel doorlopende jeugdelftallen aan de start te krijgen voor het seizoen 2019/2020.
Punt van aandacht is de jongste jeugd. Er is weinig natuurlijke aanwas omdat de vereniging aan een kant van het dorp zit waar weinig nieuwbouw is en dus weinig jonge gezinnen. Om de uitdaging rondom de jongste jeugd het hoofd te bieden is er een verkenning met HSC’21 gestart met als doel om in het seizoen 2020/2021 te kunnen samenwerken als daar aanleiding toe bestaat. De gesprekken lopen in uitstekende harmonie.
De eerste selectie is, onder leiding van de nieuwe trainer Gerard Timmers, het nieuwe seizoen goed gestart en speelt fris en aanvallend voetbal. Dit is ook een compliment aan het adres van de technische commissie die steeds al heel vroeg in het jaar begint met het op peil brengen van de selectie.
Ook het G-voetbal zit in de lift bij v.v. Haaksbergen, een prima ontwikkeling.
Financieel staat de vereniging er goed en robuust voor. Aan alle in het beleid geformuleerde uitgangspunten wordt ruimschoots voldaan. Punt van aandacht is de sponsoropbrengsten, die zijn stabiel waar groei in het beleidsplan was voorzien.
De leden kregen tijdens de vergadering een goed beeld en waren tevreden over de ontwikkelingen en zijn benieuwd naar de verder uitvoering van het beleidsplan 2016-2020. Het Bestuur en de commissies zijn bezig dit plan op een goede wijze uit te voeren en doelstellingen te realiseren.
Tijdens de ALV werden ook jubilarissen gehuldigd, voor 25 jaar lidmaatschap de heer A. Noordink en de heer R. Schoemaker, 40 jaar, de heer J.C. Bronkers en de heer R. Wennink, voor 50 jaar de heer M. van den Brink en voor 80 jaar de heer H. Kolenbrander.
Tot slot werden voor hun grote verdiensten voor de vereniging de heren B. Diepenmaat en R. Schoemaker benoemd tot Lid van Verdienste.