20 feb - 10:39 Haaksbergen - aangepast om 09:56

Wethouder Arja ten Thije (PvdA) stapt per direct op

HAAKSBERGEN – Wethouder Samenleving en Duurzaamheid Arja ten Thije heeft met onmiddellijke ingang haar vertrek aangekondigd. Daarmee verliest het college binnen een jaar de eerste wethouder.

De PvdA-wethouder constateerde dat er binnen de coalitie andere verwachtingen bestaan ten aanzien van haar bestuursstijl en de wijze waarop zij met de gemeenteraad communiceert. ,,Hoewel ik getracht heb meer aansluiting te vinden op de geuite verwachtingen, blijven de signalen over mijn stijl van besturen en communiceren aanhouden. Ik betreur dit ten zeerste”, schrijft Ten Thije in haar ontslagbrief.

Ten Thije schrijft aan de gemeenteraad hoe ze na de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar met veel enthousiasme in juni begon als wethouder Samenleving en Duurzaamheid in Haaksbergen. ,,Ik heb deze portefeuille als plezierig en uitdagend ervaren en mij goed kunnen verdiepen in de verschillende beleidsdossiers. Tevens heb ik gedurende mijn wethouderschap, vanuit mijn rol als wethouder, fijne contacten opgedaan zowel in Haaksbergen als daarbuiten.”

Ten Thije meldt dat ze na beraad met de PvdA-fractie niet anders kan dan tot de conclusie komen dat de basis ontbreekt om vanuit haar kracht als wethouder te functioneren. ,,Daarom dien ik met ingang van heden mijn ontslag in.”

Foto: v.l.n.r.: Louis Koopman, Arja ten Thije en Jan-Herman Scholten. Foto: Haaksbergen.nl