23 jan - 17:00 Haaksbergen - aangepast om 10:27

Wijk agent week 04

Handhaven, klagen of meer respect naar elkaar?

We zijn al weer een paar weken in het nieuwe jaar en de overlast van vuurwerk is inmiddels afgenomen. Toch wil ik jullie nog even meenemen naar begin november van het vorige jaar. Toen kreeg ik vanuit de wijk al de eerste klachten over het afsteken en de overlast van vuurwerk. Vooral in de omgeving van de Beethovenstraat, Mozartstraat en Veldmaterstraat werd in de avonduren behoorlijk zwaar vuurwerk afgestoken volgens verontruste buurtbewoners. Omdat het voor mij en mijn collega’s helaas niet mogelijk is, met de capaciteit die ons team heeft, om op elke hoek van de straat toezicht te houden vraag ik de bewoners om te achterhalen wie het vuurwerk afsteekt. Maar helaas krijgen we daar geen tips over waarmee we eventueel wel aan de slag kunnen.

Blijf overlast melden!
Tijdens de legale verkoopdagen van vuurwerk, net voor de jaarwisseling, stijgt het aantal klachten over het afsteken ervan. Sommige wijkbewoners vragen zich af, waarom wij als politie en gemeente, niet handhaven. Ze geven aan het anders zelf wel met geweld te willen oplossen. Maar dat is natuurlijk niet de juiste manier. Ik stel voor om een gesprek aan te gaan met de mogelijke herrieschoppers. Als dit echt niet mogelijk is dan zullen wij uiteraard de situatie komen beoordelen. Mijn collega reageerde op klachten uit de buurt. Hij heeft ook gezien dat het een zooitje was echter van een mogelijk dader geen enkel spoor. Het werkt bij overlast van vuurwerk net zo als bij andere vormen van overlast, door luidruchtige drugs- of alcohol gebruikende jongeren, waarvan wij melding krijgen. Hoewel we niet altijd kunnen optreden of ter plaatse gaan is het wel goed om overlast te blijven melden. Wij delen de informatie binnen ons team en schenken er aandacht aan in de briefing zodat we, wanneer de tijd het toe laat, we kunnen surveilleren in het betreffende gebied. Als we de betreffende groep aantreffen volgt er meestal een gesprek.

Dienst op oudejaarsdag:
Ik had zelf op oudejaarsdag een vroege dienst. Het beleid binnen de politie is dat we alleen optreden bij excessen of zeer gevaarlijke situaties. Zoals bij de melding die we kregen van een bewoonster die haar woning was uitgevlucht. Dicht bij haar woning,  net binnen de bebouwde kom, schoten jongeren met carbid. Bij elke knal trilden de ramen van de woning van de meldster. Ze was ontzettend bang dat deze zouden springen door het carbidgeweld. Nadat wij de jongens hierover aanspraken

hebben ze de carbidbussen verplaatst en hun knalfeestje buiten de bebouwde kom voortgezet. Net toen wij in ons dienstvoertuig de surveillance wilde voortzetten kwam er een briesende buurtbewoner met een verwilder blik in zijn ogen op ons aflopen. Hij riep: “Waar slaat dit op, waar zijn jullie mee bezig? Ik ga wel even naar de melder toe!” Uiteraard hebben we nog even contact met de meldster gehad. Zij was heel dankbaar voor onze inzet.

Ga handhaven!
Het volgende telefoontje was van een andere boze buurtbewoner. Hij zei: “Jij moet handhaven als wijkagent. Het is nog geen 18.00 uur en ik kan niet eens normaal door de Veldmaat fietsen. Overal wordt vuurwerk afgestoken”. Ik leg de man uit dat dit voor mij ondoenlijk is. De bewoner vindt dat ik al deze vuurwerkovertreders dan na de jaarwisseling maar eens moet uitnodigen voor een stevig gesprek! Buiten het feit dat ik als wijkagent twee dagen in de week voor deze taak heb en deze actie zeker niet boven aan mijn prioriteitenlijst sta besef ik mij wel dat de man gelijk heeft. We hebben in dit land de regel bedacht dat er niet eerder vuurwerk mag worden afgestoken dan 18.00 uur en toch wordt dit niet gerespecteerd. Ik mijmer nog even door…waarom steken de mensen eigenlijk vuurwerk af? Waarom is er binnen de EU geen Europese wetgeving die mogelijk kan voorkomen of er in bijdragen dat jongeren zwaar illegaal vuurwerk kunnen kopen in het buitenland? Dat vuurwerk is zo heftig, daar kun je een auto mee opblazen! Terwijl ik aan het prakkezeren ben krijgen mijn collega’s een melding om te gaan naar een locatie in Haaksbergen alwaar iemand zwaar gewond aan zijn hand is geraakt door vuurwerk. Op datzelfde moment worden mijn collega en ik door de meldkamer gevraagd om naar Glanerbrug te gaan omdat daar een kind onder de auto is gekomen. De collega’s in Enschede waren op dat moment allemaal bezig met andere  incidenten. Met zwaailicht en sirene verlaten wij Haaksbergen. Op dat moment is er dan geen dienstdoende politieagent meer in Haaksbergen. Dus helemaal geen toezicht op de vuurwerk afstekende menigte…. Meldingen ervan zullen door de meldkamer in de wachtstand worden gezet tot er weer een ‘auto’ vrij is om dit te kunnen oppakken.

Vanaf deze plek wens ik iedereen het allerbeste toe voor 2019 maar wil tevens een beroep doen op de morele plicht van de burger. Houd rekening met elkaar en heb respect voor elkaar. Dan kun je een ander ook aanspreken op normafwijkend gedrag en bereiken we samen meer dan overal de wijkagent op af te sturen!

 

Erik Teesink
Wijkagent Buurse, Veldmaat en de Els