24 apr - 10:02 Haaksbergen - aangepast om 10:02

Zaterdag en zondag: tentoonstelling werk van Theo Vossebeld

Opgegroeid in het groen heeft de natuur een bijzondere betekenis voor hem. De natuur laat je, geeft je vrijheid, neemt je op, beleef je. Vanuit die ervaring schildert hij om een eigen antwoord te vinden.
Hij werkt daarbij vanuit twee vertrekpunten, die in elkaars verlengde liggen: De visuele waarneming en de voorstelling. Bij het schilderen naar de visuele waarneming ontstaat het werk ter plekke in de natuur. De omgeving is het uitgangspunt en wordt al schilderend weerge-geven. Het gaat daarbij om het opnemen van wat je ziet: het typische, de vormvarianten, de kleurschakeringen, de toonverschillen. . Gezocht wordt naar een treffende verbeelding. De ervaring in het kijken bepaalt hoe het geziene weergegeven wordt. Uiteindelijk ontstaat er een compositie van vormen, kleuren, en niet onbelangrijk in zijn werk, van ritme, zijn directe manier van schilderen. Bij het schilderen naar de voorstelling wordt uitgegaan van de herinnering aan de natuur in de zin van ervaringen die je opdoet als je je in een landschap begeeft. De wisselende beleving van ruimte, van licht en schaduw, van sfeer. Het schilderen ervan is vooral intuïtief en zal meer abstract zijn en minder realistisch.

De toegang is gratis

Zaterdag 27 april van 10.00-17.00 uur
Zondag 28 april van 14.00-17.00 uur

Zaterdag 4 mei van 10.00-17.00 uur
Zondag 5 mei van 14.00-17.00 uur

 

DE FAMILIE VOSSEBELDCREATIEF
Op deze tentoonstelling is werk te zien van de creatieve kant van de familie Vossebeld uit Beckum. Dit bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Theo. Om het eigen idee weer te kunnen geven is er gewerkt met verschillende materialen en in verschillende technieken, op het platte vlak en ruimtelijk.

THEO: De aquarellen en acrylschilderijen hebben als vertrekpunt de natuur.Het ene moment is er geschilderd naar de waarneming, het volgende moment naar de voorstelling waarbij abstracties ont-staan. In zijn gedichten verwoordt hij in poëtische beelden zijn belevenissen en natuurervaringen.
ALPHONS: Zijn beelden zijn gekapt uit hout of steen. Zijn plastieken zijn gevormd uit koper.
Soms meer realistisch, soms abstracter. Soms met patina, soms gepolijst. Altijd kunstig en vakkundig
ANNIE: Het quilten is een techniek waarbij lagen stof over elkaar gelegd worden en met de hand doorge-stikt worden, vaak in de vorm van motieven. Als je voor de bovenste laag stukjes stof aan elkaar naait, zodat er patronen ontstaan, heet dat patchwork. Annie laat dat zien. Geduld is een voorwaarde.
MARTHA: Kalligrafie is de kunst van het schoonschrijven. Vóór dat de drukkunst er was, werden teksten nog geschreven, om te vermeervoudigen, of voor administratieve doeleinden. In Europa ontstonden verschillende stijlen: het Gotische, het Karolingische en het Humanistische schrift. Nu wordt het schoonschrift voornamelijk nog gebruikt voor officiële documenten of voor gelegenheidsgrafiek. Martha laat het zien met erbij Illustratieve toevoegingen.
HETTY: Maakt schilderijtjes met een verweven organische vormgeving met een intense kleurervaring.
LÉONIE: In haar foto’s probeer zij beweging te vangen. Beweging van mensen in actie.
THEA: Zij is thuis in de bloemsierkunst en weet met zorgvuldig gekozen bloemen een weelderig boeket samen te stellen.
MARGA: Haar foto’s zijn gemaakt met een macrolens, die inzoomt op het kleine, waar dan weer bij verrassing nieuwe voorstellingen opdoemen.