10:31 Haaksbergen - aangepast om 10:32

7000 Haaksbergse bomen onder het vergrootglas

Eerst controleren, dan snoeien

De gemeente Haaksbergen heeft ruim 20.000 bomen in eigendom. De gemeente moet van de wet al die bomen regelmatig laten controleren door een deskundige. De komende maanden worden 7000 bomen aan een inspectie onderworpen. Het controleren en onderhouden is nodig om de Haaksbergse bomen mooi en vitaal te houden.

Bomen moeten onderhouden worden om ze goed te houden. Snoeien doet bloeien! Maar het bomenonderhoud vindt óók plaats om zoveel mogelijk te voorkomen dat er overlast of onveilige situaties ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overhangende takken of dood hout.

Controle

Elke gemeentelijke boom wordt eens per drie jaar gecontroleerd. Een aantal bijzondere oude bomen en een groep minder vitale bomen krijgt zelfs jaarlijks een inspectie. Op dit moment is Bomenwacht Nederland bezig met de inspectie van 7000 bomen. Het gaat binnen de bebouwde kom om bomen in de woonwijken De Pas, De Els, de bomenbuurt in de Veldmaat en bedrijventerrein Stepelo. In het buitengebied gaat het om bomen in De Veldmaat inclusief de oude N18, in Stepelo, Honesch en Langelo. De bomen die jaarlijks een inspectie krijgen staan verspreid over heel Haaksbergen.

Snoeien

Na de inspectie stroopt Twente Milieu de mouwen op voor snoeiwerkzaamheden. Deze vloeien logischerwijs voort uit de bomeninspectie. Het snoeien start in het najaar met een uitloop tot voorjaar 2022. Bekend is al dat er veel gesnoeid zal moeten worden. Er zit veel dood hout in de bomen. Dat heeft voor een groot deel met de laatste drie droge zomers te maken. Verder is na een eerdere inspectie al bekend dat er gesnoeid moet worden in Sint Isidorushoeve en in het buitengebied tussen de Goorsestraat en Schoolkaterdijk.

Vragen?

Heeft u klachten over specifieke bomen en/of voorziet u gevaar, geef dit dan door aan de gemeente. Dat kan via www.haaksbergen.nl of via de app ‘Mijn Gemeente’. Meldingen die daar worden gedaan komen automatisch en voorzien van de juiste gegevens in ons meldsysteem.