22 sep - 12:04 Haaksbergen - aangepast om 10:05

Aanvullend onderzoek nodig naar effecten Marktplan

HAAKSBERGEN – Het onderzoek naar stikstof, geluid en luchtkwaliteit bij de aanleg van een supermarkt en appartementen in het centrum van Haaksbergen moet aangevuld worden. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Haaksbergen. De gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de volledigheid en juistheid van de aanmeldnotitie die hiervoor is opgesteld.

Voor het zogenaamde ‘gat in de markt’ in Haaksbergen wordt al jaren gezocht naar een nieuwe bestemming. Oude bebouwing is inmiddels al gesloopt. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat de plannen voor een supermarkt, appartementen en een park verder ontwikkeld mogen worden. Hiervoor wordt een bestemmingsplan gewijzigd. De raad heeft wel als voorwaarde gesteld dat de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage een second opinion uitvoert over de plannen.

De Commissie concludeert nu dat weliswaar de juiste milieuaspecten zijn onderzocht, maar nog niet alle informatie compleet is. De Commissie adviseert aan de gemeente om de stikstofberekeningen te herzien, zodat alle verwachte verkeersbewegingen goed worden meegenomen. Ook adviseert ze om de effecten van geluid en luchtkwaliteit nog eens goed te beoordelen. Houd daarbij rekening met verstoring voor omwonenden en met de in- en uitgangen van parkeergarages en de plekken voor laden en lossen, zegt de Commissie.

Foto: Gemeente Haaksbergen