24 jul - 11:00 Haaksbergen - aangepast om 10:50

Als het gras even minder groen is…

Informatie over de droogte en gemeentelijk groen

Na de droge zomer van 2018 is het óók dit jaar vanaf het voorjaar al droog. Het zuiden van Twente behoort inmiddels tot de droogste gebieden van Nederland. De gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Vooral op de hogere zandgronden in Twente is de situatie zorgelijk, zoals in Haaksbergen. Het gemeentelijk groen heeft er flink onder te lijden. Bomen, struiken en gras hebben het moeilijk. Nieuwe beplanting en zomergoed krijgen water toegediend.

In de gemeente Haaksbergen zijn twee waterschappen actief: Vechtstromen (noordkant inclusief Haaksbergen en Sint Isidorushoeve) en Rijn en IJssel (zuidkant met het grootste deel van Buurse en Landgoed het Lankheet). Sinds 18 juli geldt vanuit beide waterschappen een verbod op de onttrekking van oppervlaktewater. Ook geldt er een verbod om water te onttrekken uit alle vijvers binnen de bebouwde kom van Haaksbergen. Hiermee probeert het waterschap de waterkwaliteit van vijvers in de bebouwde kom op peil te houden om massale vissterfte te voorkomen.

Rantsoen

Het geven van water aan gemeentelijk groen wordt door het verbod lastiger, want water voor nieuwe aanplant wordt normaal uit vijvers gehaald. Gelukkig hebben we park Groot Scholtenhagen waar grondwater wordt opgepompt voor de sportvelden. Elke dag is er uit deze bronnen een rantsoen van 40 m3 water beschikbaar voor gemeentelijk groen.

Nieuwe beplanting en zomergoed

Gemeentelijk groen dat afgelopen seizoen is ingeplant krijgt vanaf april al extra water. Bij nieuwe projecten zijn de betreffende aannemers het eerste jaar verantwoordelijk voor het water geven. Groen dat het in dat eerste jaar niet redt, wordt vervangen op kosten van de betrokken aannemer. Bij en langs de nieuwe N18 en de Kolenbranderweg geldt overigens een nazorg van enkele jaren.  Het zomergoed in bloembakken en hanging baskets krijgt in opdracht van de gemeente wekelijks water van Twente Milieu. Dat geldt ook voor bloeiende vaste planten die de afgelopen jaren zijn geplant.

Schade

Duidelijk is dat de droogte van vorig jaar schade heeft aangericht.  Bepaalde boomsoorten,  zoals beuken,  hebben het moeilijk. De droogte van dit jaar helpt niet. Sommige struiken en bomen begeven het zelfs. Bepaalde bomen zullen net als vorig jaar uit zelfbescherming hun blad  laten vallen. Het gros daarvan zal volgend voorjaar wel weer uitlopen, maar duidelijk is dat dit niet meerdere groeiseizoenen achter elkaar moet gebeuren. Veel beplanting zal in het voorjaar vervangen moeten worden en de verwachting is ook dat de jonge grasvelden grotendeels opnieuw ingezaaid moeten worden.

Meer informatie over water en droogte is te vinden op de sites van de twee waterschappen: www.vechtstromen.nl/droogte  en www.wrij.nl/droogte.