14 feb - 16:25 Haaksbergen - aangepast om 16:25

Amnestie International zoekt nog collectanten in Haaksbergen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2019 voor de 17 e keer een landelijke collecte. Deze vindt plaats van 11 maart t/m 16 maart 2019
a.s.. Ook in Buurse wordt dit jaar weer gecollecteerd.

Mocht u een paar uur tijd hebben en Amnesty willen steunen, meldt u zich dan aan als collectant bij Hans Schuppers, tel.06 – 137 12 191.
Voor nadere informatie zie ook de website: www.amnesty.nl

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van
politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater,
gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten.