14:46 Haaksbergen - aangepast om 09:47

Binnenkort start preventieve bestrijding processierups

Alleen eiken van gemeente binnen bebouwde kom

De gemeente Haaksbergen gaat ook dit jaar de eikenprocessierups te lijf door preventief te bestrijden. Vorig jaar heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Er wordt opnieuw zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische methoden. In de week voor of na Pasen – afhankelijk van het weer – start de eerste ronde: bestrijding met levende aaltjes. Dat moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren. Stap twee vindt een paar weken later plaats. Afhankelijk van de locatie wordt er dan met aaltjes of met een bacterie gespoten.

Net als in 2021 concentreert de gemeente zich op alle eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Waar in het verleden alleen ‘hotspots’ preventief bestreden werden, wordt nu de hele bebouwde kom aangepakt. Druk bezochte plekken – zoals schoolpleinen – krijgen in de tweede ronde een behandeling met de bacterie, omdat dit middel net wat effectiever is. Bij de andere eiken zullen biologische aaltjes een tweede keer ingezet worden. De verwachting is dat er veel minder nesten in de bomen zullen voorkomen dan in eerdere jaren. Als er vervolgens toch nesten zijn, dan worden die weggezogen. Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Natuurwetgeving staat bestrijding in het buitengebied waar beschermde vlinders zijn, niet meer toe. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers.

Meer biodiversiteit tegen rupsen
Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn goed voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom vergroot de gemeente de biodiversiteit, waardoor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten meer ruimte krijgen om te overleven. Om de biodiversiteit te bevorderen, worden grotere gazons binnen de bebouwde kom sinds vorig jaar minder vaak gemaaid. Ook het inzaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van meer bloeiende vaste planten en diverse soorten bomen – er zijn er onlangs 300 geplant – dragen bij. De natuur zijn eigen gang laten gaten is tenslotte het duurzaamst!