19 aug - 14:23 Haaksbergen - aangepast om 14:23

Bouw van een kleuterschool in Ndera, Rwanda

HAAKSBERGEN – Al jaren zijn wij, Jan en Nelleke van Schaardenburgh, verbonden met Rwanda. Eerst door er te werken als kadervormingspredikant en arts later vanaf 2003 door regelmatige bezoeken om kleinschalige projecten te ondersteunen. Om dit te formaliseren werd in 2009 Stichting IFUNI opgericht. (www.stichtingifuni.nl).

In 2010- 2013 waren we betrokken bij de start van een kleuterschool in Gisenyi. Die loopt nu goed. Daardoor hoeven deze kleuters niet met een achterstand te beginnen omdat er thuis geen toezicht is als de ouders proberen hun dagloon bij elkaar te scharrelen. In Ndera ( een buitenwijk van Kigali, de hoofdstad), wil men ook graag een kleuterschool. Ook daar veel dagloners die elders werk zoeken en kleuters zonder toezicht op straat. Via het potje “ de stok van Mozes” bracht men voor dit doel zelf al 2000 euro in de  loop der jaren bij elkaar tijdens hun middaggebeden. In 2015 werd mede met hulp van IFUNI een stukje grond aangekocht en ging men aan het werk om een kleuterschooltje  te realiseren. In september 2018 kwam de bouwvergunning af. De geschatte totale bouwkosten zijn 66.000 euro. De Wilde Ganzen hebben hun medewerking toegezegd: d.w.z. zij betalen 1/3 van de bouwsom als wij als stichting voor de andere 2/3 zorgen.

We hebben nu 32.250 euro van de 44.000 euro bij elkaar. Daarom staan we 31 augustus op de rommelmarkt van de protestantse kerk van Haaksbergen met allerlei Rwandese spullen. Ook worden daar Noorse sloffen en gedenkkaarsen voor dit doel verkocht. We hopen dat u langskomt en wilt bijdragen aan dit belangrijke doel. “Wie een mens redt, redt de hele wereld “ ( Joods gezegde) en “met zijn allen kun je een olifant op handen dragen” (Rwandees spreekwoord).

PS: Wilt u een bijdrage storten dat kan op NL67RABO 0154 1742 38 t.n.v. Stichting IFUNI in Haaksbergen. De stichting is een ANBI d.w.z. uw gift is voor de belasting aftrekbaar. Het hele bedrag komt ten goede aan de kleuterschool.