12:25 Haaksbergen - aangepast om 12:25

Brandweer Twente leest voor uit eigen boek

Tijdens de Nationale Voorleesdagen gaan medewerkers van Brandweer Twente voorlezen bij bijna alle basisscholen in Twente. Dit jaar lezen ze voor uit het door de brandweer uitgebrachte boek ‘Oei, de taart!’. Een prentenboek met een spannend brandweerverhaal. Ruim 12.500 kleuters gaan naar het verhaal luisteren.

Voorlezen bij basisscholen
De Nationale Voorleesdagen worden sinds 2003 op initiatief van Stichting Lezen georganiseerd. Ze worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt de kinderen veel plezier. Brandweer Twente draagt graag bij aan dit mooie doel en leest daarom al vele jaren voor tijdens de Nationale Voorleesdagen. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de kinderen weten hoe ze brand kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen bij brand. “Door voor te lezen aan de allerjongsten slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap”, aldus Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. “We ontwikkelen het taalgevoel bij de kinderen en we werken samen aan een brandveilige generatie.”

Eigen prentenboek: ‘Oei, de taart!’
Bijna ieder jaar hebben medewerkers van de brandweer tijdens de voorleesdagen met veel passie voorgelezen. Na het voorlezen konden de kinderen vragen stellen aan de brandweer en mochten ze het brandweerpak aan en de helm op. “Omdat zowel de kleuters als de docenten ieder jaar weer zo enthousiast reageren, hebben we bedacht om een eigen prentenboek te maken”, vertelt Brenda Borgers, medewerker Brandveilig Leven van Brandweer Twente en schrijfster van het boek. “We hebben een ‘spannend’ brandweerverhaal geschreven over kleuter Fleur die haar verjaardag wil vieren. Helaas verbrandt de taart in de oven en is er bijna brand, waardoor de brandweer bij Fleur thuis komt. Uiteindelijk loopt alles natuurlijk goed af. Thomas van Oostrum heeft voor de illustraties gezorgd. Het is een mooi boek geworden, waaruit we dit jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen bij 240 van de 280 Twentse basisscholen (ruim 12.500 kinderen) voor gaan lezen. ‘Oei, de taart!’ wordt bij de Nationale Voorleesdagen 2020 voorgedragen voor de Prentenboek Top 10.

Aftrap
De aftrap van de Nationale Voorleesdagen vindt plaats op woensdag 23 februari. Traditiegetrouw worden deze dag bekende Nederlanders uitgenodigd om voor de lezen. De brandweer start bij OBS Roombeek 3 in Enschede. Daar gaat ‘lokale held’ Stephan Wevers, commandant brandweer, voorlezen aan ongeveer 50 kleuters en hun ouders. Ook enkele Twentse burgemeesters gaan deze periode voorlezen uit het brandweerboek.