13 feb - 11:00 Haaksbergen - aangepast om 08:40

College en Het Assink gaan voor nieuwbouw aan Van Brakelstraat

Beste locatie voor nieuwe school Het Assink lyceum

HAAKSBERGEN – Afgelopen jaar heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de beste locatie voor een nieuw schoolgebouw voor Het Assink lyceum en de financiering daarvan. Het college van B&W en de school dragen nu een perceel aan de Van Brakelstraat voor als beste plek. Als alles doorgaat verdwijnt het gebouw aan de Bouwmeester. Daarmee krijgen alle leerlingen op termijn les onder één dak aan de Van Brakelstraat. De gemeenteraad beslist dit voorjaar of het voorstel wordt overgenomen.

De gemeente en de school hebben afgelopen jaar negentien mogelijke locaties beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar aspecten als verkeersveiligheid, ligging, eigendom van het perceel, investeringskosten en bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Na uitvoerig onderzoek bleven er twee locaties over die financieel zijn doorgerekend. Naast de Van Brakelstraat was dat de Lourdeskerk en omgeving. College en school kiezen nu voor het huidige perceel aan de Van Brakelstraat, aangevuld met het terrein van de voormalige basisschool Theo Scholte.

Ruimte

Het perceel aan de Van Brakelstraat is bijzonder geschikt. Het is ruim genoeg voor het schoolgebouw, buitenruimte en voor parkeerplaatsen. De locatie is daarnaast goed en veilig bereikbaar voor fietsers en automobilisten. Ingrijpende infrastructurele maatregelen zijn niet nodig. Voordeel is dat de locatie al in eigendom is. Dat bespoedigt de nieuwbouw én de grond hoeft niet te worden aangekocht. Met de nieuwbouw aan de Van Brakelstraat is een bedrag gemoeid van om en nabij de 20 miljoen euro. Daar komen nog kosten bij voor onder meer sloop en bouwrijp maken van 710.000 euro.

Noodzaak nieuwbouw

Dalende leerlingenaantallen en verouderde gebouwen waren anderhalf jaar geleden aanleiding voor de school en gemeente om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van renovatie en uitbreiding of nieuwbouw. De gemeenteraad koos om meerdere redenen voor dat laatste. Nieuwbouw biedt Het Assink lyceum ook de mogelijkheid om het gebouw in te richten passend bij het nieuwe onderwijsconcept. Jozef Geurtzen, bestuurder van de school: “Daarbij is samenwerking heel belangrijk. Binnen én buiten de school. Een nieuw schoolgebouw geeft die mogelijkheid. Daarmee kunnen we de talenten van leerlingen enorm stimuleren.”

Klankbord

Verantwoordelijk wethouder onderwijs Jan-Herman Scholten vertelt dat jeugd en duurzaamheid de twee belangrijke speerpunten van het college zijn. “Daarbij hoort onderwijs in een goed toegerust en duurzaam schoolgebouw. Ik ben blij dat we weer een belangrijke stap hebben gezet. Ik wil echter benadrukken dat er nog niets definitief is. Dat is het pas na het besluit door de gemeenteraad”, aldus Scholten. Omwonenden van het perceel aan de Van Brakelstraat zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit. Ze zijn uitgenodigd voor een informatieavond en er is gelegenheid om mee te denken in een klankbordgroep. Ook medewerkers van Het Assink, leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht van de plannen en ook zij kunnen meedenken.