12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:52

College wil weg vrij maken voor Coöperatie De Kappen

Door aankoop bibliotheek en kwijtschelden leningen en schulden

Het college van B&W wil het bibliotheekpand en de inventaris van de bibliotheek terugkopen van de Stichting Kulturhus Haaksbergen in ruil voor kwijtschelding van een deel van de leningen en openstaande vorderingen. Dit maakt de weg vrij voor de Coöperatie De Kappen om het Kulturhus te gaan exploiteren. Doel van dit alles is behoud van de bibliotheek en het theater voor Haaksbergen.

Als de gemeente niets doet, dan komt er op een gegeven moment een einde aan de activiteiten in het Kulturhus. De financiële positie van het Kulturhus is zó slecht dat dit onafwendbaar is. Gevolg daarvan zou zijn dat de gemeente niets meer terugziet van het geld dat ze nog tegoed heeft van de stichting én dat Haaksbergen de voorzieningen kwijt is. Maar het college wil deze juist voor Haaksbergen behouden, met medewerking van de coöperatie.

Ondernemersplan

Vorig jaar kwamen enkele betrokken Haaksbergenaren (die zich verenigden in BUIN) met het voorstel voor een andere organisatievorm: een coöperatie om gebruikers van het Kulturhus meer te betrekken. Dat idee is vervolgens verder uitgewerkt en resulteerde in een ondernemersplan. De nieuwe organisatie moet volgens dit ondernemersplan veel multifunctioneler worden met een beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Vrijwilligers blijven een belangrijke rol houden en Haaksbergse inwoners en organisaties moeten meer dan nu betrokken worden. Kortom, de coöperatie wil meer samen doen met de gemeenschap en minder afhankelijk zijn de gemeente.

Zonder schuldenlast voorganger

Het ondernemersplan van de coöperatie gaat uit van huur van de bibliotheek en het theater van de gemeente. De gemeente verhuurt het theaterdeel nu nog aan Stichting Kulturhus Haaksbergen. Het naastliggende pand waarin de bibliotheek is gevestigd is eigendom van de stichting. Voor de aankoop daarvan heeft de gemeente enkele jaren geleden geld geleend aan de stichting. Sinds 2019 is het de stichting niet gelukt om de huur, rente en aflossing te betalen. Voor de coöperatie is het belangrijk met een schone lei te beginnen, zonder de (schulden)last van de voorganger. De gemeente wordt daarom nu weer eigenaar van het pand. In ruil daarvoor vervallen de leningen en vorderingen. Wethouder Financiën Louis Koopman: “Daar hebben we begin dit jaar al rekening meegehouden in de Jaarrekening 2019”. De jaarlijkse financiële lasten voor de gemeente voor aankoop van het pand aan de Blankenburgerstraat worden straks gecompenseerd door de huur die de gemeente van de coöperatie zal ontvangen.

Gemeenteraad

Antoon Peppelman is wethouder Cultuur en is er blij mee dat Haaksbergenaren met elkaar de handen ineenslaan. “Het hoge voorzieningenniveau maakt Haaksbergen aantrekkelijk om te wonen. Een tijd geleden ontvingen wij een petitie van 4000 inwoners die graag willen dat het theater en de bibliotheek overeind blijven. Daar doen wij ons uiterste best voor samen met de mensen achter de coöperatie.” Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad aangegeven net als het college een toekomstbestendige oplossing te willen voor theater en bibliotheek. Het uitwerken van die oplossing moest even wachten op het financieel herstelplan van de gemeente. Het college legt nu haar voornemen voor aan de gemeenteraad, die binnenkort wensen of bedenkingen kan uitspreken.