13:46 Haaksbergen - aangepast om 13:47

Column Ton Rijswijk

Trede 3 gaat van start

‘Hiervoor kunnen we een hogere trede bekleden op de participatieladder omdat er vanuit de gemeente minder kaders zijn bepaald en er dus meer ruimte is om gezamenlijk tot een invulling te komen. Wij verwachten dat we hierbij trede 3 van de participatieladder kunnen gebruiken. Trede 3 is adviseren. Het bestuur vraagt advies aan bewoners. De bevolking kan problemen aankaarten en oplossingen formuleren. Het gaat hierbij om het mobiliseren van bewoners om ideeën te generen’.

De eerste alinea van deze column komt niet van mijn hand, maar is een onderdeel van het zogenoemde participatieplan, dat de gemeente Haaksbergen opzette ten behoeve van de uitwerking van de laatste versie van het Marktplan. Moeilijke taal wat mij betreft, maar het komt erop neer, dat er na tientallen jaren politiek getob over de invulling van ‘het gat in de markt’ een besluit genomen is over de inrichting. En over een deel van de uitvoering van het laatste plan mogen de direct betrokkenen (omwonenden, belanghebbenden) meedenken. Adviseren, niet meebeslissen, dat zou trede 2 betekenen en dat gaat de gemeenteraad nog wat te ver. Het raadplegen van betrokkenen beperkt zich ook tot ‘de inrichting van de openbare ruimte, de verkeersafwikkeling en het laden en lossen’.  Maar het is een begin van burgerparticipatie (georganiseerd door de ontwikkelaars en de gemeente) waar ik al eerder voor pleitte. Langs twee wegen: een praatgroep onder leiding van een onafhankelijke voorzitter met deelname van de omwonenden, de ondernemers (detailhandel en horeca) uit de omgeving en de RK Kerk. Indirect betrokkenen zijn de gebruikers van de openbare ruimte rondom het Marktplan. Daarnaast zijn de wijkraad Centrum Noordoost en de Historische Kring betrokken partij.  Het wordt m.i. een ingewikkelde praatgroep, want ook de ontwikkelaars, gemeente en eventuele deskundigen participeren. Kortom de onafhankelijke voorzitter mag een duivelskunstenaar in overleggen zijn.

Om alle ‘inspraak’ compleet te maken of op z’n minst die indruk te wekken komt er ook nog een ‘online platform’, waarop iedereen vragen kan stellen en problemen kan aankaarten. Trede 2 heet dat dan. Trede 2 van de participatieladder. Wat is democratie toch ingewikkeld. Maar de poging van ontwikkelaars en de gemeente is dapper. Misschien smaakt het na afloop naar meer.