12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:39

Column Ton van Rijswijk

Het gat in de markt: het verhaal gaat door….
Jaja, ik schreef er al eerder over, ik weet het. Maar toch, er komt geen einde aan de soap, die het “gat in de markt” heet. Er leek immers een oplossing te komen met het voorstel van de samenwerkende ontwikkelaars Norwick en Roerink, waarin voorzien was in een combinatie van woningbouw en een supermarkt (overigens nadat de lokale 3 supermarkten er niet uitkwamen en de ontwikkelaars dus in gesprek gingen met de LIDL).  Aan het voorstel van beide ontwikkelaars ging een gang naar de Raad van State vooraf. Het voorstel van deze twee leek kansrijk. Maar nee dus: de advocaat van de lokale supermarkten kwam in samenwerking met L&O architecten met een nieuw plan, waarbij op grond van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad werd geargumenteerd, dat niet rechtstreeks grond mocht worden uitgegeven aan 1 ontwikkelaar. Er zou sprake moeten zijn van openbare aanbesteding. In de laatste plannen komt plotseling geen supermarkt voor. Kennelijk is de achterliggende overweging: beter helemaal geen supermarkt dan een concurrent.  Het is ronduit vermakelijk, dat overigens hetzelfde architectenbureau in 2016 al met een ontwikkelingsplan kwam, waarvan de LIDL een onderdeel uitmaakte. Wie snapt dit nog?

Het lijkt allemaal ronduit humoristisch als het hier niet zou gaan om de ene na de andere bestuurlijke miskleun. Al in 2019 oordeelde de Rekenkamercommissie spijkerhard over het politieke gekluns in Haaksbergen, dat toen de gemeenschap al 6,8 miljoen had gekost. Los van de jaarlijkse € 50.000 aan extra rentelasten. Hoe dan ook lijken en de Gemeenteraad en het college van B&W, in al haar verdeeldheid (en belangenverstrengeling?) niet in staat om een besluit te nemen, dat echt in het belang van de gemeenschap is. Op naar het volgende hoofdstuk van deze Twentse soapmusical.  Een musical, die slechts zal worden onderbroken met een pauzeprogramma: de gemeenteraadsverkiezingen in maart.