15 dec - 10:09 Haaksbergen - aangepast om 10:12

De energietoeslag niet nodig?

HAAKSBERGEN – Bijna iedereen krijgt in november  en december een energiecompensatie van € 190,-. Niet iedereen heeft dat geld nodig, terwijl het bedrag voor sommige mensen in Haaksbergen juist niet genoeg is.

Wat u gaat doen met uw geld is natuurlijk helemaal aan u zelf om te bepalen.

De stichting Noodfonds Haaksbergen zet zich al sinds 2013 in voor mensen in Haaksbergen die de (financiële) eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Als ondersteuning vanuit de Gemeente door middel van bijvoorbeeld bijzondere bijstand nog niet geregeld is of niet toereikend is, kan het Noodfonds bijspringen. Het Noodfonds betaalt bijvoorbeeld de nieuwe wasmachine als de oude het begeven heeft of betaalt de boodschappen als de nood hoog is. Nu ook de inflatie hoog is en de energiekosten torenhoog zijn als er geen vast contract afgesloten is zal de vraag om financiële hulp toenemen. Mensen die hulp nodig hebben kunnen  via hulpverlenende instanties zoals  bijvoorbeeld maatschappelijk werk en Noaberpoort een beroep doen op het Noodfonds. Ook helpt het Noodfonds bij het op orde brengen van uw financiële zaken. Het is geen schande hulp te vragen, maar u kunt niet geholpen worden als u niet zelf die hulp vraagt. Om terug te komen op de vraag aan het begin van dit artikel: De energietoeslag niet nodig? Wat zou het mooi zijn als mensen die het geld goed kunnen missen een donatie zouden doen aan het Noodfonds Haaksbergen of aan een ander goed doel dat opkomt voor de mensen in nood. U zou ook een periodieke schenking kunnen doen. Omdat de stichting Noodfonds Haaksbergen een ANBI is kan die periodieke gift voordelen hebben bij de belastingaangifte. Het Noodfonds  heeft geen betaalde krachten, alleen maar vrijwilligers. Daardoor komt bijna al het gedoneerde geld tegoed aan de mensen in Haaksbergen die het hard nodig hebben.  Donaties voor de Stichting Noodfonds Haaksbergen kunt u storten op: NL94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen. Op de website van het Noodfonds: www.noodfondshaaksbergen.nl  kunt u verdere informatie vinden over het Noodfonds. Ook zijn daar de jaarverslagen te zien van de stichting. Voor vragen kunt u ook terecht bij de secretaris . Mailadres:  st.noodfondshaaksbergen@gmail.com.