08 dec - 10:00 Haaksbergen - aangepast om 10:01

De Leeuw zit u weer op de huid in deze maand

HAAKSBERGEN – Het is 1 december geweest en dus staan de inzamelboxen voor de koffiepunten en het geld weer verspreid over de gemeente voor u klaar. Ze zien er dit jaar iets anders uit dan u gewend was, daarover straks meer. Wij, als Lionsclub Haaksbergen,  willen u graag uitnodigen om uw gulle giften weer te doneren.

Waar ging het ook alweer om?
12 Jaar geleden zijn we begonnen met het inzamelen van Douwe Egberts koffiepunten. Na de feestdagen worden de punten m.b.v. diverse organisaties geteld en centraal ingeleverd. Douwe Egberts stelt voor elke 500 ingezamelde punten een pak koffie ter beschikking. En het mooie is, dat de fabrikant de opbrengst ook nog eens met 20% verhoogt, zodat er uiteindelijk een aanzienlijke hoeveelheid pakken koffie beschikbaar komt. Beschikbaar voor wie?

U hebt ongetwijfeld uit de media vernomen, dat ook de voedselbanken zelf  het zwaar te verduren hebben. Het aantal mensen in nood is door diverse moeilijke omstandigheden dit jaar flink gestegen, terwijl het aanbod aan de voedselbanken flink terugloopt. Reden temeer dat wij, inwoners van Haaksbergen, ons met elkaar moeten gaan inspannen voor een mooie prestatie. Alle gespaarde punten gaan we omzetten in pakken koffie en ter beschikking stellen aan de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Doneer al uw DE-punten van het afgelopen jaar! De boxen staan weer op de bekende plaatsen in de hele gemeente: bij alle(!) supermarkten, de apotheken, en de gezondheidspraktijken In Beweging en Het Doktershuis. Daarnaast in Buurse en St. Isidorushoeve in resp. De Trefkoel en ’t Meuken/kerkingang.

Zoals vermeld: de boxen zien er iets anders uit: net als voorgaande jaren voeren we naast de DE-punten ook actie om zoveel mogelijk vreemd en oud geld te verzamelen. Dit geld wordt landelijk ingezameld en geteld. Voor elke 10€ aan ingewisselde opbrengsten wordt in een derdewereld land een slechtziende met staar geopereerd. Op deze wijze hebben we de afgelopen jaren al vele mensen, dankzij uw steun, kunnen helpen. Deze gecombineerde actie is terug te zien in zijn uitstraling: alles kan in dezelfde box.

En de hulp komt niet alleen uit Haaksbergen. Eén van onze leden ontmoette dit jaar tijdens zijn vakantie in Canada bij toeval oud-plaatsgenoten, die hoorden van deze actie. Spontaan werd ter plekke een financiële toezegging gedaan, die tot een prachtig gebaar heeft geleid. Binnenkort hoort u hierover meer!

Voor nu: óp naar de geplaatste boxen en doneer alvast uw gespaarde punten resp. munten. Het kan allemaal in dezelfde, fraaie boxen. Zodat we onze oud-plaatsgenoot in Canada binnenkort kunnen laten weten, dat zijn spontane en goede gebaar veel navolging in Haaksbergen heeft gevonden.