14 feb - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:56

De Lions serveren weer koffie

HAAKSBERGEN – Ook afgelopen winter hebben de Lions-serviceclubs van Enschede en Haaksbergen weer gezamenlijk de handen ineen geslagen. En dat met het doel om zoveel mogelijk Douwe Egberts-punten in te zamelen voor cliënten van de Voedselbank. Vanwege de stevige prijs is koffie voor hen een schaars artikel. 

Het mooie werk van deze organisatie ondersteunen wij graag, waardoor regelmatig een pak koffie aan de weekpakketten kan worden toegevoegd. Het resultaat mag er ook dit jaar weer zijn! Dankzij uw hulp, door het hele jaar koffiepunten te verzamelen en aan het einde van het jaar in te leveren bij de vele inzamelboxen, komen we, samen met Enschede, op het geweldige aantal van meer dan een miljoen punten! Hieraan heeft Haaksbergen met maar liefst 123.000 punten flink meegeholpen. Met een extra aanvulling door D.E. zelf komen we op een totaal van ruim 2800 pakken koffie, waarvan Haaksbergen met 322 pakken een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Geen nieuw record, dat leek ook niet haalbaar na de vette coronajaren, waarin iedereen zijn huis opgeruimd lijkt te hebben. Wel een resultaat, waar we met ons allen trots op kunnen zijn. Ook in de wetenschap, dat we onze medemens, aangewezen op de Voedselbank, hiermee ondersteunen. Veel dank zijn we verschuldigd aan de deelnemende supermarkten, apotheken en buurthuizen, waar de boxen geplaatst mochten worden. En vooral niet te vergeten: de deelnemers van de dagbestedingen Aveleijn, JP van den Bent Stichting en het Ontmoetingspark, die hiervoor weer vele uren flink aan het tellen zijn geweest. Wij verzoeken  u een verse start te maken met het verzamelen van nieuwe Douwe Egbertspunten. Aan het einde van 2024 meldt de Lionsclub Haaksbergen zich weer.

Foto: Overdracht van de vele koffiepunten aan Mirjam Wierenga van de Voedselbank. Foto: Lionsclub Enschede