16:39 Haaksbergen - aangepast om 16:39

De Rabo Clubkas Campagne gaat weer van start

HAAKSBERGEN – Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Rabobank Enschede-Haaksbergen draagt het verenigingsleven een warm hart toe, daarom heeft zij de Rabo Clubkas Campagne opgericht.

De basisgedachte van de campagne is dat klanten van Rabobank Enschede-Haaksbergen inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Klanten van Rabobank Enschede-Haaksbergen kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Enschede-Haaksbergen en voldoen aan de voorwaarden, kunnen zich van 1 februari tot en met 10 maart aanmelden voor de Rabo Clubkas Campagne. Het inschrijfformulier vindt men vanaf 1 februari op de website van de bank: www.rabobank.nl/eh. Hier vindt men tevens de voorwaarden voor deelname.

Hoe werkt het stemmen en wanneer is de stemperiode?

Alle klanten van 12 jaar en ouder van Rabobank Enschede-Haaksbergen ontvangen vlak voor de stemperiode een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via de website kunnen ze tijdens de stemperiode, van 19 maart tot en met 7 april, hun stem uitbrengen op de deelnemende vereniging of stichting van hun voorkeur. Eind april zal de uitslag worden gecommuniceerd.