12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:02

Duurzaamheidsvisie: wat zijn de duurzaamheidsthema’s? 

Meepraten over verduurzaming Haaksbergen
Er moet een strategische visie komen op de manier waarop Haaksbergen de komende jaren gaat verduurzamen. De projecten zijn nu nog te vaak ad hoc en reactief in plaats van planmatig en proactief. Helder moet worden waarop Haaksbergen zich de komende jaren richt als het gaat om verduurzaming. De gemeente vraagt inwoners daarbij om raad. Via samenhaaksbergen.nl kunnen zij meedenken. Doet u ook mee?

De aandacht was in Haaksbergen afgelopen jaren vooral gericht op energieopwekking en -besparing, maar er is nog veel meer mogelijk. Bovendien ontbreekt het de gemeente nu vaak aan beleid om initiatieven van particulieren mogelijk te maken, zoals het vergisten van mest of het benutten van bodemwarmte. In 2023 besloot de gemeenteraad dat er een duurzaamheidsvisie moet komen. Deze visie moet een vertrekpunt zijn voor de stappen die de gemeente de komende jaren zet. 

Vragenlijst
De gemeente gaat bij inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en toonaangevende Haaksbergse bedrijven te rade om te horen wat er leeft. Inwoners krijgen de mogelijkheid om via een vragenlijst wensen, verwachtingen en uitdagingen weer te geven. Dat kan via samenhaaksbergen.nl of door de QR-code in de afbeelding te scannen. Ook liggen er vragenlijsten bij onder meer De Kappen, in het gemeentehuis en de dorpshuizen. Wanneer de resultaten van de enquête  bekend zijn volgt een interactieve bewonersbijeenkomst. Hier wordt een stapje verder gegaan en met elkaar gewerkt aan het opstellen van een concreet programma. Via diverse kanalen worden inwoners daarna bijgepraat over de vorderingen.