15 mei - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:40

Eerst beleid, dan besluit over zonnepark

Het bedrijf Solarfields wil een zonnepark plaatsen aan de Munsterdijk in Buurse. De gemeente zegt nog niet direct ja of nee tegen het voorstel. Het college vindt namelijk dat er eerst beleid opgesteld moet worden voor grootschalige opwekking van energie.

Solarfields wil een zonnepark van 16 hectare op een weide tussen de Munsterdijk en Zoddebeek. De groene stroom die hier – als het plan doorgaat – opgewekt wordt kan ruim 5.100 huishoudens van elektriciteit voorzien.  Tijdens keukentafelgesprekken heeft Solarfields met omwonenden en met vertegenwoordigers van de Stichting Belangengemeenschap Buurse gesproken. Met de gedachte dat de initiatiefnemer rekening wil houden met de wensen die er zijn in de omgeving. Die wensen zijn vertaald in een voorstel, dat de gemeente nu van Solarfields heeft ontvangen.

Energieneutraal

De gemeente Haaksbergen is bezig een zogeheten Routekaart Energieneutraal Haaksbergen 2050 te ontwikkelen. Daarin staan stappen om te komen tot een samenleving waarbij er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Het opwekken van duurzame energie kan op allerlei manieren. Windmolens, zonnevelden en bio-energie zijn daar voorbeelden van.

In samenspraak

De gemeenteraad heeft naast een Routekaart ook een beleidskader nodig voor grootschalige energieopwekking om het verzoek van Solarfields en toekomstige verzoeken te beoordelen. In het beleidskader komen afspraken over bijvoorbeeld de omvang van een zonneveld, de hoogte van een windmolen en het betrekken van inwoners. Het college wil dit beleidskader maken in samenspraak met inwoners, gemeenteraad en overige betrokkenen.