12:07 Haaksbergen - aangepast om 11:07

Eerste opzet voor nieuw bestemmingsplan Industrie-West

Bedrijventerrein Industrie-West in Haaksbergen krijgt een nieuw bestemmingsplan. Na 10 jaar moet een bestemmingsplan volgens de regels aangepast worden. Daarom is de gemeente in 2017 begonnen met de voorbereidingen hierop. Er is de tijd genomen om dat samen met betrokkenen te doen. Het college gaat ook de komende periode bewoners en bedrijven informeren. Eerst buigt de raadscommissie Ruimte zich over het concept bestemmingsplan. Ook komt deze avond een voorstel aan de orde over de geluidszone rondom het industrieterrein.

Aan de westelijke rand van Haaksbergen ligt bedrijventerrein Industrie-West. Het terrein wordt deels omgeven door woonwijken. In een omgeving waar gewoond en tegelijkertijd gewerkt wordt moet je rekening houden met elkaar en elkaars belangen. In het nieuwe bestemmingsplan is daarom erg gelet op een goede balans tussen een fijne leefomgeving voor omwonenden Оn een werkbaar ondernemersklimaat.

Tekentafel

Tijdens bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers, al enige tijd geleden, hoorde de gemeente wat de problemen en wensen in het gebied waren. Die informatie is zo veel mogelijk gebruikt bij de realisering van het bestemmingsplan. Wat ook erg zinvol was, was een klankbordgroep van bewoners en bedrijven gedurende de tijd dat het bestemmingsplan op de tekentafel lag.

Uitbreiding Langezaal

Het bedrijf Langezaal Afvalverwerking wil de bestaande afvalsorteerhal uitbreiden en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Overijssel. Volgens het nu nog geldende bestemmingsplan zou Langezaal niet mogen uitbreiden. Daarom vraagt de provincie aan de gemeente Haaksbergen om een verklaring van geen bedenkingen uit te spreken. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit te doen. Het nieuwe bestemmingsplan dat nu aan de raadscommissie wordt voorgelegd biedt Langezaal de mogelijkheid de afvalsorteerhal uit te breiden.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 11 september spreekt de raadscommissie over het concept bestemmingsplan (formeel voorontwerp genoemd), over de geluidszonering en over de verklaringen van geen bedenkingen voor de afvalsorteerhal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is openbaar. Als de raadscommissie positief oordeelt over de voorstellen, dan worden ze ter inzage gelegd zodat inwoners en bedrijven kunnen reageren. Aan het begin van die inspraakperiode wil het college een informatiebijeenkomst organiseren voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.