07 feb - 08:00 Haaksbergen - aangepast om 10:40

Gratis inloopspreekuur Derkman Siemerink Netwerk Notarissen

HAAKSBERGEN – Bij Notaris Derkman Siemerink kun je iedere donderdag van 15.30 tot 16.30 uur binnenlopen tijdens het gratis inloopspreekuur. ,,Voor veel mensen blijkt de drempel te hoog om het notariskantoor binnen te stappen. Die drempel willen we wegnemen.”

Peter Siemerink en Jan Hein van Hoog-
straten van Derkman Siemerink Netwerk Notarissen aan de Lansinkstraat 61  merken dat mensen blijven zitten met vragen die je de notaris voor zou moeten leggen. ,,Men verkeert in de veronderstelling dat de klok meteen begint te lopen als je bij de notaris binnenstapt. Maar dat is niet zo”, verzekert Peter Siemerink. Collega Hein Jan van Hoogstraten deelt de mening van Siemerink dat het notariskantoor daarom toegankelijker moet worden. Dat hopen ze te bereiken met een gratis oriënterend gesprek voor iedereen. ,,Tijdens het gratis inloopspreekuur op donderdag maken we 20 minuten vrij per gesprek. Dat gesprek is geheel vrijblijvend. In die 20 minuten kunnen we een goede inschatting maken of en hoe het verder moet.”

Siemerink en Van Hoogstraten zien dat er te vaak vragen blijven liggen die met een bezoekje aan de notaris snel waren opgelost. Siemerink: ,,Als je dan vraagt waarom men niet eerder is gekomen, blijkt de vrees voor hoge kosten de meest voorkomende reden. Dat is jammer. Die vrees is echt onnodig, te meer omdat we het eerste halve uur van een reguliere afspraak sowieso niet in rekening brengen. Maar dat is moeilijk onder de aandacht te krijgen. Daarom hebben we dit bord met die grote blauwe letters maar naast de voordeur gehangen. En dat werkt.”

,,Bovendien zijn de notaristarieven niet meer die van 20 jaar geleden”, vult Van Hoogstraten aan. ,,Ook in dat opzicht is er veel veranderd. Indien we iets voor een cliënt kunnen betekenen, geven we vooraf aan welke kosten daar eventueel mee gepaard gaan. Daar zijn we heel transparant in. Het komt ook regelmatig voor dat we naar een accountant of andere dienstverlener verwijzen, simpelweg omdat de vraag daar hoort te liggen en niet bij de notaris. Maar het is wel handig dat men dat weet en dus heeft een bezoekje aan het inloopspreekuur ook in zo’n geval z’n nut meer dan bewezen.”