12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:29

Groep DJW: ‘Haaksbergen, geef boeren en de bouw ruimte en steun ze met lagere belastingen’

HAAKSBERGEN  – De Groep DJW van fractievoorzitter Jeffrey Rouwenhorst vindt dat er snel een oplossing moet worden gevonden voor de uitspraak over stikstof. ,,Als we niet oppassen worden straks onze agrariërs en de bouwsector hier de dupe van.” Rouwenhorst is overigens tevens voorzitter van de commissie ‘Grensoverschrijdende duurzame ruimtelijke ontwikkeling’.

Groep DJW heeft aan het college vragen gesteld en het college opgeroepen om zo snel mogelijk de vergunningverlening weer op te starten. Waarom?

Jeffrey Rouwenhorst (fractievoorzitter DJW): ,,Dat projecten niet stil komen te liggen. Want dat zal nadelige gevolgen gaan hebben voor de werkgelegenheid en voor het woningaanbod en dat vinden wij onwenselijk. Er moeten namelijk veel meer betaalbare woningen voor Haaksbergenaren bij worden gebouwd, voor jongeren, starters en ouderen. Daarnaast vinden wij dat boeren en de bouw meer perspectief en waardering verdienen. Het opschorten van het provinciale beleid vorige week maandag leek een stap in de goede richting, echter bleek tijdens het debat op woensdag al snel dat het CDA Overijssel na twee dagen onder druk van coalitiepartner ChristenUnie dit standpunt bleek in te trekken. Het bleek niet het standpunt te zijn van de partij, maar slechts een persoonlijk standpunt van de woordvoerder van het CDA.”

En welke conclusie moeten we daaruit trekken?

,,Dat het een gemiste kans is. Wij willen als gemeente richting de provincie actie ondernemen om te voorkomen dat de boeren in de gemeente het nog zwaarder krijgen en (woning)bouwprojecten stil komen te liggen als gevolg van strenge stikstofeisen. We moeten als gemeenteraad gezamenlijk richting de provincie een vuist maken, voor onze boeren, de bouw en andere economische activiteiten die van belang zijn van Haaksbergen.”

Hoe ziet u dat concreet?

,,Geef agrariërs en ondernemers de ruimte om te kunnen ondernemen en te ontwikkelen. Ook op lokaal niveau ziet DJW mogelijkheden om de boeren, ondernemers en inwoners te steunen. Steun boeren, ondernemers en inwoners met lagere belastingen. De 25 procent OZB-verhoging voor inwoners en de 35 procent OZB-verhoging voor ondernemers kan niet op onze steun rekenen, omdat we burgers en ondernemers moeten ontzien in plaats van extra te belasten. Er zijn immers andere manieren mogelijk om geld te genereren en besparingen te realiseren. Wij hebben meermaals om een uitwerking daarvan gevraagd aan het college, maar tot op heden hebben wij helaas nog niets ontvangen. Tijd dus dat het college dit eerst eens gaat uitwerken, voordat de makkelijkste weg wordt gekozen namelijk de belastingen weer te verhogen.”

Aan welke manieren moeten we denken?

,,Op het gebied van stikstof zien wij kansen door de Duitse normen te hanteren. In het bijzonder in het Euregio-gebied zou het veel logischer zijn dat voor grensoverschrijdende natuurgebieden de Duitse normen zouden worden gehanteerd voor de uitstoot van stikstof. Het Europese natuurbeleid zet in op grensoverschrijdende natuurgebieden, dus juist vanuit dat oogpunt zou het logisch zijn om één norm te hanteren. In dit geval zou dat wat ons betreft de Duitse moet zijn.”

Alleen in het grensgebied?

,,Wat ons betreft zou dit voor het hele land moeten gelden, daarmee voorkomen we dat we ons land economisch op slot zetten. Wat ons betreft dus meer ruimte voor agrariërs en andere ondernemers en steun burgers en ondernemers met lagere belastingen.”

Foto: De groep DJW met Dario Prinsen, Jeffrey Rouwenhorst en Wesley Uuldriks.