19 aug - 12:21 Haaksbergen - aangepast om 17:22

Haaksbergen zoemt!…niet echt

HAAKSBERGEN – Hebt u ze gezien? De bordjes met bovengenoemde tekst? Ze hebben betrekking op het milieubeleid van de gemeente: Haaksbergen wil meer doen voor bijen omdat het niet goed gaat met deze insecten.

Na mijn pleidooien voor klimop en ruigte, vandaag een kanttekening bij de leus Haaksbergen zoemt.

In juni en juli bloeiden overal in de gemeente de lindebomen. Uitbundig, overvloedig! Rook u de sterke geur? Niet iedereen zal die waarderen maar ik vind lindebloesem heerlijk ruiken. Ik associeer het met de zomer die dan net is begonnen. Vroeger gonsde en zoemde het van de bijen als de linden bloeiden. Tegenwoordig is het stil. De gemeente heeft dus wel een punt en het siert haar dat ze iets wil doen aan het probleem.

Zo zijn er dit voorjaar overal strookjes met zomerbloeiers verschenen. Dankzij de vele regens bloeien ze nu prachtig. Gonst het er van de insecten? Niet echt. Dat kan ook niet zult u misschien zeggen. Er zijn immers nog maar weinig insecten. Er is echter een ander probleem: het zaaigoed bevat namelijk veel niet-inheemse zaden. Insecten zijn conservatieve wezens en wat ze niet kennen, lusten ze niet, proberen het zelfs niet eens. Bovendien zijn veel insecten niet geschikt voor de bestuiving van veel uitheemse planten. Het luistert vaak nauw.

Het zou in het kader van dit stukje te ver voeren om dit nader uiteen te zetten. Het zou een technisch verhaal worden over meeldraden en stampers. Ik heb een advies aan de gemeente: voordat u volgend jaar opnieuw gaat zaaien, steek uw licht op bij de ecologen van de provincie of van Natuurmonumenten.

U, lezer van dit blad kunt ook veel doen: zet naast de vele uitheemse planten in uw tuin ook inheemse bloemen in de perken. De insecten zullen juichen!

O ja, en gebruik geen bestrijdingsmiddelen! Ga lekker wieden, heel rustgevend. Bestrijdingsmiddelen zijn funest voor insecten. Ik heb zelf veel marjolein in de tuin staan. Het is een feest om te zien hoe druk het er nu is, ondanks het feit dat het slecht gaat met de insecten.

Fijne zomer!

Lammert Dijkema.