11:11 Haaksbergen - aangepast om 11:12

Help, mijn kind gaat op pad

Online voorlichtingsavond succes

Tijdens de puberteit kan je kind te maken krijgen met verleidingen. Ook met alcohol- of drugsgebruik. Hoe ga je hier als ouder mee om? Heb je afspraken over alcoholgebruik? Wat doe je als het bij een vriendje wel mag? Hoe ga je met je kind in gesprek? Wat weet je als ouder eigenlijk over drugs? Op onder meer deze vragen kregen ouders vorige week antwoord tijdens de digitale voorlichtingsavond over opvoeden en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Samen met de Noaberpoort, het Assink lyceum en Theater Helder organiseerde Tactus vorige week de online voorlichtingsavond Help mijn kind gaat op pad. “Zo’n 75 ouders hebben deelgenomen aan de voorlichtingsavond”, vertelt Annemarie Boersma van Tactus. “De meeste ouders hebben kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 14 jaar. Deze kinderen staan dus nog aan de vooravond van het uitgaan. Juist dan is goede informatie voor ouders erg belangrijk. Net zoals het maken van duidelijke afspraken over alcohol- en drugsgebruik.”

Afspraken

Veel ouders lieten weten dat ze hierover nog geen afspraken hebben gemaakt of dat ze het rustig aandoen met alcohol. “In de praktijk horen de preventiewerkers van Tactus dit ook regelmatig”, geeft Boersma aan. “Begrijpelijk ook, want soms kan het voor ouders voelen alsof ze geen invloed meer hebben op het middelengebruik van hun kind. Ze gaan immers op pad of naar vrienden en dan heb je er geen zicht op.” Toch heeft het maken van concrete afspraken wel degelijk zin. Kinderen die van huis uit afspraken meekrijgen, drinken minder vaak en minder grote hoeveelheden.

Drugsgebruik

Het tweede gedeelte van de avond ging over drugs, zoals hasj en wiet. Ouders maken zich hier meer zorgen over dan over het alcoholgebruik van hun kind. Volgens Boersma is het moeilijk deze twee middelen met elkaar te vergelijken. “Ieder middel brengt namelijk weer eigen risico’s met zich mee. Ook maakt het verschil hoe vaak je een middel gebruikt en om welke reden.” In Nederland is alcoholgebruik een geaccepteerd genotmiddel en daarmee worden de risico’s van het drinken van alcohol regelmatig onderschat.

Meer informatie

Boersma laat weten dat ze het erg fijn vonden om te zien hoeveel ouders betrokken zijn bij hun kinderen en deel hebben genomen aan de voorlichtingsbijeenkomst. “We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn naar aanleiding van deze avond, over een ander thema óf misschien wel omdat je je zorgen maakt over je kind of een leerling”. Ouders die meer informatie willen of graag contact willen met een preventiemedewerker, kunnen contact opnemen met Cassandra Boon. Dat kan per mail via c.boon@tactus.nl.

Scherm de BAAS

Hoe gaat jouw kind om met schermen? Wat doet mijn kind online? Hoe houd je het schermgebruik leuk? Ouders die hierover meer willen weten zijn van harte welkom bij de online voorlichtingsavond Scherm de BAAS op donderdag 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur. De avond wordt georganiseerd door Tactus in samenwerking met Helder Theater. Meer informatie is te vinden op www.tactus.nl/event/digitale-ouderavond-scherm-de-baas.