14 feb - 09:00 Buurse - aangepast om 16:42

Het wonen en leven in Buurse

BUURSE – Ruim 200 Buursenaren hebben via het invullen van een vragenlijst hun mening gegeven over het wonen en leven in Buurse. Verschillende thema’s kwamen aan bod, zoals het dorpsleven, de aanwezige voorzieningen, woningbouw, verkeersveiligheid en de toekomst van Buurse. De vragenlijst heeft waardevolle informatie opgeleverd en op basis van de uitkomsten zal Belangengemeenschap Buurse samen met de gemeente Haaksbergen een dorpsvisie ontwikkelen.

Een aantal uitkomsten van de vragenlijst:

– het wonen in Buurse wordt beoordeeld met een 8.2 als rapportcijfer;

– de mooie omgeving, rust en gezelligheid zijn de belangrijkste redenen om in Buurse te wonen;

– vooral starterswoningen en koopwoningen voor zelfstandige ouderen worden in het huidige woningaanbod gemist;

– de aanwezige voorzieningen worden als (zeer) belangrijk ervaren en tegelijkertijd maakt men zich zorgen over het verdwijnen van deze voorzieningen;

–  om Buurse aantrekkelijk en leefbaar te houden vinden velen het een goed idee om gezamenlijk te werken aan verschillende thema’s, zoals levensloopbestendig wonen, duurzaamheid en het opzetten van een zorgcoöperatie

Om actief aan de slag te gaan met de uitkomsten van de vragenlijst en te werken aan een mooie toekomst van Buurse, is er op dinsdag 19 februari een bijeenkomst bij gemeenschapshuis de Trefkoel.  U bent allen van harte uitgenodigd! Tijdens deze bijeenkomst komen de resultaten van de vragenlijst aan bod en zullen we gezamenlijk, met inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente Haaksbergen, kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20 uur zullen we starten.

Meer informatie over de uitkomsten van de vragenlijst en de bijeenkomst van 19 februari vindt u op de website van Buurse (www.buurse.nl). We zien u graag op 19 februari!