12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:22

Ieder heeft een verhaal

Uitnodiging

HAAKSBERGEN – Bijna ongemerkt is de katholieke kerk in beweging. Een bijzondere ontwikkeling. Ieder krijgt hierbij de kans om zijn of haar verhaal te doen, én een bijdrage te leveren aan veranderingen.

Te vaak denken we dat de kerk een museum is. We merken zeker in ons bisdom weinig van vernieuwing. Treffend is de wens: “Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.” Je zou het niet denken, maar dit zijn letterlijk de woorden van paus Franciscus toen hij op  9 oktober 2020 de ‘Synode 2021-2023’ opende. Een proces van samen op weg gaan. Het was niet eerder vertoond. Een paus  nodigt iedereen uit om mee te denken, om zijn of haar verhaal te vertellen: hoe willen we in de toekomst samen kerk zijn? Dat is uniek. Vaak hebben we in het verleden ervaren dat kerkleiders óns vertellen wat zij vinden. Vaak zonder eerst te luisteren naar wat er leeft.

De paus wil niet alleen dat ‘kerkmensen’, maar ook mensen buiten de katholieke kerk worden uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Het is heel duidelijk dat paus Franciscus nieuwe wegen zoekt in een veranderende wereld waarin mensen samen op mogen trekken. Gods volk onderweg. De drie parochies in Zuidoost-Twente gaan de uitnodiging van paus Franciscus aan. Zij organiseren enkele gespreksmomenten en hebben een kop koffie voor u klaarstaan.

Kijk of u op een van die momenten ruimte wilt maken in uw agenda en kom:

• Op zondag 13 maart van 10.30  – 12.00 uur, in het Arienshuis, Veldmaterstraat 61, Haaksbergen.
• Op dinsdag 15 maart van 20.00 – 21.30 uur in de parochiezaal van de H. M. Geboortekerk, Gronausestraat 4, Losser.
• Op zaterdag 19 maart van 10.30 uur – 12.00 uur in het Parochieel Diensten Centrum, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent welkom.