18 sep - 11:53 Haaksbergen - aangepast om 11:53

In gesprek met Buursenaren

Donderdagavond 12 september maakte het college op informele wijze kennis met de bevolking van Buurse. De bijeenkomst vond plaats in Gemeenschapshuis De Trefkoel, in het centrum van Buurse. Burgemeester Welten en de wethouders Scholten, Koopman en Peppelman spraken met de aanwezige inwoners over verschillende onderwerpen die Buursenaren bezighouden.

Wethouder Jan-Herman Scholten vertelde meer over de stand van zaken rond de woningbouw in het kerkdorp. Alle aanwezigen waren er van overtuigd dat nieuwbouw noodzakelijk is om jongeren voor Buurse te behouden. Momenteel bekijkt de gemeente wat de mogelijkheden zijn om de vier resterende kavels op de Buurser Es op te delen in meerdere kavels. Daardoor zouden de kavels financieel aantrekkelijker worden voor starters op de woningmarkt.

Samen bouwen

Een aanwezige vroeg wat de gemeente vindt van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO gaat het om een groep inwoners die samen woningen of zelfs een hele groep woningen ontwikkelen. De collegeleden waren daar unaniem enthousiast over. Wethouder Scholten kon ook vertellen dat de zendmast aan de Buurserstraat sinds korte tijd in werking is. EОn van de aanwezigen kon beamen dat zijn ontvangst thuis voor mobiel bellen inderdaad verbeterd was.

Duurzaamheid

Ook het onderwerp duurzaamheid kwam aan bod. Een van de aanwezigen was bang dat Buurse zou worden opgescheept met een windmolen. Wethouder Louis Koopman legde uit dat initiatieven op het gebied van verduurzaming moeten kunnen rekenen op grote draagkracht onder de lokale bevolking. “Initiatieven uit de bevolking zelf hebben dan ook veel meer kans van slagen”, aldus Koopman, die eraan toevoegde dat de slagingskans nog groter wordt als de lokale bevolking zelf ook profiteert van een duurzame ontwikkeling.